Novinky

28.11.2013 22:29

Stanovy Miestneho odboru Matice slovenskej Banská Bystrica

STANOVY MIESTNEHO  ODBORU  MATICE  SLOVENSKEJ BANSKÁ  BYSTRICA          Matica slovenská je historicky osvedčená, národná ustanovizeň slovenského národa v oblasti kultúrnej, spoločenskej a vedeckej činnosti. Pri plnení svojho poslania sa riadi...
04.10.2009 20:12

História MS a MO MS Banská Bystrica

90 ROKOV OD OŽIVOTVORENIA MATICE SLOVENSKEJ   (referát prednesený na IV. vedeckej konferencii Literárna Banská Bystrica v demokratických premenách 90. rokov 20. storočia v Štátnej vedeckej knižnici dňa 25.3.2009)           Ak treba hovoriť...
04.10.2009 20:05

Rodný list DMS BB

  Riaditeľ: Igor KOVAČOVIČ     Dom MS vznikol 1. 6. 1990 a slávnostné otvorenie v priestoroch na Národnej ulici sa konalo 15. 6. 1990. Po nútených presunoch v Banskej Bystrici, dnes sídli v objekte miestneho odboru Matice slovenskej na základe uzatvorenej dohody...
06.09.2009 15:00

Rodný list MO MS

Predseda MO MS: Igor KOVAČOVIČ   MO MS bol zriadený podľa § 4 odsek 1 zákona NR SR č. 68/1997 z 13.2.1997 o Matici slovenskej. Svoje poslanie zabezpečuje podľa čl. III. § 4 a čl. V. § 15 Stanov Matice slovenskej z 26.7.2003 a prácu s členskou základňou podľa čl....

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31