ZVON marec 2018

28.02.2018 18:08

Cesta k poznaniu človeka má nadčasovú hodnotu.

V nej žije všetko, čo sme zdedili, čo sme sa naučili

a čo odovzdáme potomkom.

(J. A. Komenský)

 

NAJLEPŠIA UČITEĽKA  alebo  NAUČIŤ SA VERIŤ VLASTNÝM SILÁM

 

Už dávnejšie som dostala od priateľky e-mail od neznámej autorky. Jeho obsah sa mi natoľko vryl do pamäti, že ešte stále vo mne rezonuje aj po mesiacoch a myslím, že nemôžem si ho nechať iba pre seba. Musím vám ho sprostredkovať. Na sklonku marca si budeme predsa pripomínať Deň učiteľov. Tak prečo neponúknuť niečo na zamyslenie v tejto dobe x-tej transformácie! Tento text patrí medzi tie, z ktorých sa môžeme nielen poučiť, ale aj ďalej zasievať hodnoty, ktoré sa dnes strácajú: cit pre pravdu, spravodlivosť, srdečnosť, lásku a porozumenie a ešte mnohé ďalšie ingrediencie učiteľského stavu. Jednoducho to, čo, ako sa mne zdá, stále učiteľskom poslaní už ubúda.

Na začiatku školského roku stála učiteľka šiestej triedy pred svojimi bývalými piatakmi. Prešla všetky deti pohľadom a povedala im, že ich má všetkých rada a že rada ich vidí. Bola to lož, pretože v jednej z prvých lavíc sedel schúlený chlapec, ktorého učiteľka nemala rada. Zoznámila sa s ním, rovnako ako so všetkými svojimi žiakmi, minulý rok. Hneď vtedy si všimla, že sa nehrá so spolužiakmi, má špinavé oblečenie a cítiť ho, akoby sa dávno neumýval. Časom bol vzťah učiteľky k tomuto žiakovi čím ďalej tým horší a došlo to až tak ďaleko, že by najradšej všetky jeho práce prečiarkla červenou ceruzkou a napísala mu päťky.

Raz zástupca riaditeľa školy požiadal o rozbor posudkov všetkých žiakov od začiatku ich školskej dochádzky. Učiteľka si spis o tomto neobľúbenom žiakovi nechala až na koniec. A keď konečne došla až k nemu, chtiac-nechtiac začala čítať posudky na neho a bola ohúrená.

Učiteľka, ktorá viedla chlapca v prvej triede, napísala: Je to prekrásne dieťa so žiarivým úsmevom. Domáce úlohy si robí presne a čisto. Byť s ním pokope, je jednoducho radosť.

V druhej triede o ňom učiteľka napísala: Vynikajúci žiak, ktorého si vážia kamaráti, má však v rodine problémy: matka trpí nevyliečiteľnou chorobou a jeho súkromný život je najskôr bojom so smrťou.

Učiteľka v tretej triede uviedla: Smrť matky na chlapca doľahla veľmi silno. Snaží sa zo všetkých síl, ale otec o neho nejaví žiadny záujem a pokiaľ nedôjde k nejakej zmene, odrazí sa to na jeho živote, skoro aj na učení.

Vo štvrtej triede napísala učiteľka: Chlapec si neplní svoje povinnosti, o učenie nemá záujem, nemá prakticky žiadnych kamarátov, často zaspáva priamo v triede.

Keď učiteľka posudky dočítala, veľmi sa sama pred sebou zahanbila. Cítila sa ešte horšie, keď jej pred Vianocami doniesli všetky deti darčeky zabalené do lesklého darčekového papiera so stužkami.

Darček od jej neobľúbeného žiaka bol zabalený do silného hnedého papiera. Niektoré deti sa začala smiať, keď učiteľka z toho pokrčeného balíčka vybrala náramok, na ktorom chýbali niektoré kamienky a fľaštičku parfumu iba na štvrtinu plnú. Učiteľka však smiech v triede zarazila, keď vykríkla: To je ale krásny náramok! Otvorila fľaštičku s parfumom a niekoľko kvapiek si nastriekla na zápästie.

V ten deň sa chlapec po vyučovaní zdržal v triede, prišiel k učiteľke a povedal jej: Dnes voniate, ako voňala moja mamička. Po jeho odchode učiteľka dlho plakala. Po určitej dobe sa začal neobľúbený žiak vracať do života.

Na konci školského roka už patril k najlepším. Po roku, keď už pracovala s inými deťmi, našla pod dverami triedy lístoček, na ktorom jej tento žiak napísal, že bola najlepšou učiteľkou, ktorá ho kedy učila.

Ubehlo ďalších päť rokov, kým dostala od svojho bývalého žiaka ďalší list. Písal jej, že dokončil strednú školu ako tretí najlepší žiak triedy a že ona je ešte stále tou najlepšou učiteľkou, akú v živote poznal.

Po ďalších štyroch rokoch dostala učiteľka list, v ktorom jej žiak napísal, že, i napriek všetkým ťažkostiam, už čo nevidieť dokončí univerzitu s najlepším hodnotením a opäť potvrdil, že ešte aj teraz je ona tou najlepšou učiteľkou v jeho živote.

Potom po štyroch rokoch prišiel ďalší list. Tentoraz jej bývalý žiak napísal, že keď ukončil univerzitu, rozhodol sa si ešte zvýšiť stupeň svojho vzdelania. Pred jeho menom mal tentoraz titul doktor. Aj v tomto liste jej napísal, že je najlepšou učiteľkou, akú v živote mal.

Čas plynul. V jednom liste jej napísal, že sa zoznámil s dievčaťom, s ktorým sa chce oženiť. Otec mu zomrel pred dvoma rokmi a on by sa rád spýtal, či by na jeho svadbe prijala miesto, ktoré patrí ženíchovej matke. Učiteľka samozrejme súhlasila.

V svadobný deň svojho žiaka vzala onen náramok s chýbajúcimi kamienkami a kúpila si parfum, ktorý nešťastnému chlapcovi pripomínal mamičku. Privítali sa, objali a mladý muž zacítil známu vôňu.

            Ďakujem vám, že ste mi uverili, ďakujem, že vďaka vám som spoznal, že ma niekto potrebuje, že niečo znamenám, že ste ma naučili veriť vlastným silám a rozlišovať dobré od zlého.

            Učiteľka mu so slzami v očiach odpovedala: Mýliš sa, to ty si ma všetkému naučil. Kým som ťa nespoznala, nevedela som vôbec učiť.

                                                                                                    Mgr. Anita Murgašová

 

PRIPOMÍNAME SI

   

 TRI ODKAZY SLOVÁKOM

           Prvý odkaz, ktorý by sme si mali pripomínať, sú slová pápeža Jána VIII. z roku 880 v liste „Industriae Tuae“ kniežaťu Svätoplukovi, v ktorých si uctil žiariacu reč, úprimnosť a oddanosť našich predkov ku kresťanstvu, ktoré mu bol predložil svätý Metod a preto prijal náš národ do otcovského lona cirkvi svätej, schválil slovienske písmo i jazyk, povýšil ho a nariadil, aby zaznieval tento jazyk vo všetkých kostoloch, a tým aj vo verejnosti. Cyrilometodský odkaz - to je naša história, to sú naše korene a patrí im naša úcta a poklona v tomto čase cez slová Gorazda Zvonického: „V metodskom roku Slovensko sa zíde, nie k panychýde, ale ku svätým hodom, a nad národom nebo dúhu sklenie pre potešenie. S dvojkrížom v erbe do svätyne Matky, chod nie je hladký, ale tá mlaď ide nie, nie k panychýde... Náhli sa k veľkým hodom, stáť pred Cyrilom a Metodom!“                                                                                                           

          Druhý odkaz pre našu prítomnosť i budúcnosť má rovnako súvis s koreňmi kresťanskej kultúry na Slovensku, ktoré sú natoľko hlboké a pevné, že sa ich nikdy a nikomu nepodarilo vyvrátiť. Tieto kresťanské korene boli zapustené v prirodzenosti našej slovenskej duše. Po vyše tisíc rokoch pápež Pavol VI. dvoma bullami: „OUI DIVINO  a PRAESCRIPTIONUM SACROSANCTI“, vydanými 30. decembra 1977 vyhlásil a zriadil samostatnú Slovenskú cirkevnú provinciu, ktorej hranice vyčlenené územím Bratislavsko – Trnavskej a Košickej arcidiecézy sú totožné s hranicami zvrchovanej Slovenskej republiky. V minulom roku sme si pripomenuli štyridsať rokov od tejto významnej udalosti našich dejín a tento dátum by sme si mali my Slováci natrvalo ukotviť v našej pamäti, lebo ním boli Slovákom vrátené územia predkov a vo významnej miere tento medzník našej histórie pomohol následne zavŕšiť národno-emancipačný proces. Naše hlboké zakorenenie vo viere zdedenej po otcoch, oživené cyrilometodskou tradíciou, ktorej odkaz  je ukotvený aj v preambule Ústavy Slovenskej republiky, nám pomohol dosiahnuť nielen samostatnú cirkevnú provinciu, ale po rokoch aj vlastnú štátnosť.                                                                                                                                                              

       Ten tretí odkaz pre nadchádzajúce jubilejné dni poznačili aj poetické slová, ktoré sú pokračovaním iných básnických i prozaických diel zvečnených v memoároch, vyhláseniach, výzvach a memorandách k národu od dávnych čias. V tomto roku je to 25. výročie vzniku samostatnej, zvrchovanej a nezávislej Slovenskej republiky, ktorej vznik sme na prahu roka  1993 privítali s úctou, hrdosťou, dôstojnosťou a kultúrnosťou, vychádzajúcich z našich sŕdc a zo slov takých osobností, akými v matičných dejinách boli doživotný správca MS Dr. Jozef Škultéty a výnimočný správca MS Jozef Cíger Hronský, vypovedanými v marci 1939 pri vzniku prvej Slovenskej republiky: „Pozdravujeme slovenskú štátnu samostatnosť v celom jej historickom význame. Podľa tlkotu našich sŕdc kráčajú dnes Slovenskom naše dejiny, naša sláva i utrpenie, i naše víťazstvo a v našich tvárach sa zračí smelosť, odhodlanie, viera, vytrvalosť i nezlomnosť vôle. V slovenčine pozdravujeme pokolenia minulé, i pokolenia terajšie i pokolenia budúce a z hlbín duše vyplýva i naša prísaha, že budeme všetko imanie slovenského národa  chrániť do posledných dôsledkov a nedopustíme už nikdy, aby sa na tejto zemi niečo stavalo nad slovenčinu a nad jej dôstojnosť a jasnosť.“

       Matica slovenská a jej členovia boli pri zrode štátnej samostatnosti rovnako ako ich predchodcovia aj pred štvrťstoročím v prevažnej väčšine slovenských miest a dedín. Pri tomto zrode stáli s odvahou i rozvahou, s pevnosťou svojich slov a skutkov v centre diania, lebo vedeli, že pre slobodnú budúcnosť Slovenska niet vedľajšej cesty a cítili i to, že Pán Boh dožičil dnešnému  pokoleniu nášho národa rovno sa postaviť, vykročiť na novú cestu žitia, určiť si po prvý raz v dejinách vlastné ciele a dosahovať ich vlastnými silami. Prvý január 1993, to bola zodpovednosť nielen vodcov národa, alebo bola to i zodpovednosť všetkých nás, lebo sme sa rozhodli tak, aby sme obstáli pred Bohom, svetom a najmä sami pred sebou i tým aj pred súdom budúcich pokolení. Preto by mal týmto trom historickým odkazom našej národnej a štátnej minulosti pre našu budúcnosť patriť každý deň  nášho žitia. Banskobystrický MO MS obnovil  svoje pôsobenie v marci 1990 a v septembri 1992 začal oslovovať verejnosť každý mesiac vo svojom ZVONe v čase, kedy Slovensko smerovalo k vlastnej štátnej samostatnosti. Možno v tom bola určitá symbolika, ktorá sa začala slovami: „Bije zvon slobody, čujte ho národy, kto ho neočuje, obanuje. I my čujme bratia, zlatej zvon slobody, kým  nezapečatia nám ho zas národy“ a aj preto sme museli, napriek odkazu Alexandra Matušku, „o pekelnej triáde“ prejsť po dnešné dni obdobiami prajnosti i obdobiami nepriazne mocných. Tieto skutočnosti sme predpokladali a preto sme pri zrode  zvrchovanej republiky všetkým dôrazne pripomenuli odkaz Štefana Marka Daxnera: „Keď ako Slováci v mene rovnoprávnosti národnej so žiadosťami svojimi vystupujme, nečiníme to preto, aby sme snáď zásade svetom hýbajúcej a skrze prvých najhorlivejších vlastencov našich v jej opravdivom zmysle pojatej uznanie vydobyť chceli, ale činíme to preto, že podoba dáva istotu veci a nám Slovákom veľmi mnoho záleží na tom, aby podoba tá, o ktorej rovnoprávnosť národa z ohľadu nás v život uvedená byť má, i podstata veci samej, i cítením skrze nás potrebám života zodpovedala.“

 

 

PRE POTEŠENIE

 

ČO PÍŠEŠ

Ivan Krasko

... no nikdy nepíš to, čo nečítaš,

čo v tvojom srdci zrod svoj nemá:

Obchádzaj krasomluvu jako mor

a vyhoď z textu slovo jalové:

Nech hudbou zneje každý malý verš,

obrazom svojské každé slovíčko –

a nezabúdaj, náznak tajomna,

že tisícimi tónmi znie

a v každej duši zobúdza jej pieseň stajenú:

Ak všetko toto krásnom posvätíš –

tak dôjdeš, kam ja som nedošiel!

                        

Z BOŽEJ LEKÁRNE  - ČAJE                                                                                                                                     

Čaj proti kašľu: Po 20 gramov listov a kvetov podbeľa, kvetov divozelu, pľúcnika a skorocelu kopijovitého. Na jednu šálku treba vziať dve čajové lyžičky tejto zmesi a urobiť zápar (nálev). Z tohto čaju sa vezme denne tri šálky s medom a pije sa teplý pomaly po dúškoch.                                                                                                                                                 

 Čaj proti nespavosti: 50 gramov kvetu prvosienky, 25 gramov kvetu levandule, 10 gramov ľubovníka (trezalky), 15 gramov plodov chmeľu a 5 gramov valeriány. Túto zmes treba zaliať horúcou vodou a nechať stáť 3 minúty. Pije sa po dúškoch pred spaním s trochou medu. Takýto čaj má prednosť pred všetkými chemickými uspávajúcimi prostriedkami.                                                                                                                                                             Čaj na čistenie krvi: 50 gramov kvetov prvosienky, 15 gramov plodov chmeľu, 15 gramov žihľavy, 25 gramov kvetov levandule, 50 gramov mladých výhonkov bazy a 15 gramov koreňov púpavy. Odporúčame jednu až dve čajové lyžičky na jednu šálku denne po dúškoch.                                                                                                                                                          

Čaj - víno na srdce: 10 stopiek petržlenu spolu s listami, jedna lyžica pravého prírodného octu a  jeden liter prírodného bieleho vína - sa varí po dobu 10 minút na slabom ohni. Potom sa pridá 30 dkg pravého včelieho medu a nechá sa variť ešte 4 minúty. Horúci nápoj sa potom dá do fliaš, ktoré sa predtým vypláchnu lyžicou silného alkoholu. Keď sa objavia ťažkosti so srdcom, či už pri zmene počasia, alebo pri podráždenosti, treba si vziať jednu až tri, alebo aj viac lyžíc tohto vína bez toho, aby sme sa museli báť.    

 

 PRANOSTIKY  K MESIACU MAREC

 Lepšie keď ťa zima chveje, než marcové slnko hreje. Kto nenasial hrachu v marci, nebude ho variť v hrnci. Marcový sneh nie je dobrý, ani keby ho vo vreci vyniesli na chotár. Na sv.  Gregora idú ľady do mora. Keď Jozef kožuch odkladá, bude dobrá úroda. Na Jozefa slniečko, dáva chlieb a vínečko. Suchý marec, mokrý máj, bude žitko ako raj.

 

Z ČINNOSTI  

                                                                                                                                                                                    

KR MS BBK                                                                                                                                                                                 

 Dňa  22.1.2018  sa uskutočnilo v matičnom dome na Dolnej ul. prvé riadne zasadnutie  Krajskej rady MS v roku Matice slovenskej, ktoré viedol jej predseda Ján Brloš podľa schváleného programu. Na zasadnutí boli prítomní aj čestný predseda KR Igor Kovačovič, ktorý prítomných pozdravil a poblahoželal im všetko najlepšie do nového roka a poprial pokojnejšie dni aj celoročnému pôsobeniu Matice slovenskej. Prvý podpredseda MS Mgr. Marek Hanuska, ktorý je aj členom KR, informoval o výsledkoch prvých zasadnutí predsedníctva a výboru MS, o uskutočnených rokovaniach s predsedom NR SR, vedením NOC,  predstaviteľmi ECAV, informoval o možnostiach získania finančných prostriedkov na  matičné podujatia cez grantový systém MS. S informáciami o uskutočnených  a pripravovaných podujatiach vystúpili členovia KR J. Piecka zo Žarnovice, M. Hanuska zo Zvolenskej Slatiny, M. Rybársky z Kremnice, E. Nebusová z Rimavskej Soboty, A. Bencsová z Tornale, E. Kempová zo Sebechlieb, E. Bučková za MO Horehronia, D. Kubinec za MO Novohradu, J. Brloš za MO v Honte a P. Boroň o aktivitách  matičného odboru v Banskej Bystrici.

 

POCTA JÁNOŠÍKOVI                                                                                                                                                                        

Obecný rozhlas v Terchovej 25.1.2018 priniesol pre verejnosť nasledovný oznam: „Dáva sa na známosť, že dnes je to 330 rokov, ako bol vo varínskom kostole pokrstený miestnym farárom Michalom Smutkom náš rodák a bohatier slovenského národa – Juraj Jánošík. Podľa krstnej matriky sa narodil rodičom Martinovi Jánošíkovi a Anne rodenej Cesnekovej. Krstnými rodičmi boli Jakub Merjad a Barbara Krištofíková z Terchovej. Toto výročie si bude obec Terchová pripomínať v priebehu celého roka 2018. Dnes 25. januára navštívi delegácia obce na čele so starostom Jozefom Dávidíkom kostol vo Varíne, kde sa ešte nachádza dobová krstiteľnica, kde bol Jánošík pokrstený a odtiaľ zamierime do osady Jánošíkovo, kde uzrel svetlo sveta. 17. marca je plánovaná návšteva Liptovského Svätého Mikuláša, kde bol väznený, odsúdený a popravený. Vyvrcholenie tohto jubilea sa uskutoční počas 56. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu, nesúceho pomenovanie JÁNOŠÍKOVE DNI. Súčasťou toho bude pripomenutie si 30. výročia postavenia sochy Juraja Jánošíka od akademického sochára Jána Kulicha, ktorá sa týči nad našou obcou. Vážení občania, i napriek tomu, že Juraj Jánošík žil len 25 rokov, jeho legenda žije dodnes, lebo Jánošíka nemôžete zabiť. Jánošík  je sloboda a sloboda je večná.“ Koniec hlásenia!

 

CELOOBECNÔ  ZHROMAŽDENIA LIPTÁKOV                                                                                                                                                     

Obec liptovská v Banskej Bystrici od svojho vzniku je kolektívnym členom Miestneho odboru Matice slovenskej a od samého začiatku organizuje a aktivizuje rodákov z Liptova v oblastiach spoločenskej, kultúrnej a športovo–turistickej činnosti. Dňa 20. januára 2018 v duchu dávnej tradície usporiadala ctená Obecná rada obce už 35. Celoobecnô zhromaždenia obce Liptovskej v Banskej Bystrici“. Tradične sa zišli Liptáci v Dome misijného hnutia v hojnom počte 130 údov obce, aby si zaspomínali na rodný Liptov, utužili svoje priateľstvá a rozhýbali svoje stuhnuté údy na tanečnom parkete. Samozrejme nechýbal privítací štamprlík Liptovského hriateho, ani slávnostné zasadnutie Obecnej rady. To bolo veľmi krátke, lebo obec nemá žiadny majetok, tak nebolo možné nikoho obviniť z rozkrádania. Uctili sme si krátkou spomienkou nášho nedávno zosnulého zakladajúceho člena, dlhoročného richtára a neskôr vicišpána Ladislava Hyžu. Obec liptovská starne rovnako ako celý svet, takže tí Liptáci, čo nevládzu tancovať do rána, sa stretli 7. februára na samostatnom stretnutí „starúšikov“. Nechýbala  samozrejme priateľská atmosféra,  pravô liptovskô hriatô (ušetrili sme na plese), ale aj chutná večera (čo zvýšilo zo vstupného). Dobré gazdinky Liptáčky napiekli chutné koláče a recepty sa hneď vymieňali navzájom. Richtár obce  Liptovskej Branislav Bubniak zaspomínal na nášho milovaného Lacka Hyžu a poslali sme mu pozdrav zaspievaním jeho obľúbenej piesne, teraz už hymny obce Liptovskej „Starý náš, starý náš...“.  Vďaka sponzorom každý účastník dostal knihu „Rozhlasom urieknutý“, ktorá mapuje život Lacka Hyžu jeho vlastným perom. V tombole bolo rozdelených veľa ďalších hodnotných kníh. (Ivan Kapsiar, hajdúch obce Liptovskej)
 

NAVŠTÍVILI POŠTOVÉ MÚZEUM                                                                                                                                 

Matiční seniori, ktorí sa pravidelne stretávajú v centre Lipa v matičnom dome, navštívili spoločne Poštové múzeum v Banskej Bystrici. Okolo budovy, v ktorej je múzeum umiestnené, denne chodí  mnoho obyvateľov nášho mesta beztoho, aby vedeli, aké poučné a zaujímavé veci sa dajú vidieť v stálej expozícii „Pošta a poštovníctvo v dejinách ľudského komunikovania“. Členovia DC Lipa v expozícii obdivovali zbierkové predmety z dejín pošty –  rovnošaty poštových doručovateľov, poštmajstrov, poštové pečiatky, voskové pečate, váhy, listy, pohľadnice, dobové fotografie. História poštového múzea siaha do roku 1896, kedy  v Budapešti boli vystavené predmety z poštovej histórie Uhorska, ďalej múzeum prezentuje vydanie prvej poštovej známky, súvisiacej so vznikom prvej Česko – Slovenskej republiky  z 18.12.1918. Po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 múzeum dostalo najskôr názov „Dokumentačné centrum so sídlom v Bratislave“ a po ďalšom sťahovaní  „Slovenská pošta, š. p. Poštové múzeum v Banskej Bystrici“. V múzeu sa nachádza  dokumentácia každej jednej vydanej poštovej známky od roku 1993, a to od originálu výtvarného návrhu, cez rozkresbu, otlačok rytiny, postupnosti tlače až po rytecké a tlačové dosky, ktoré tvoria súčasť expozície venovanej 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky.  Obdivovali sme aj najkrajšiu známku s podobizňou Márie Terézie, ktorá vyhrala prvé miesto na svetovej súťaži vo Viedni. Okrem stálej expozície a aktuálnej výstavy sa v múzeu   nachádza aj kultúrno-výchovné pracovisko „Detská pošta“, kde si deti môžu hravou formou vyskúšať prácu za poštovou priehradkou a pozrieť si aj náučné filmy. O dojmoch, ktoré počas návštevy  nadobudli členovia DC Lipa, sme sa museli ešte porozprávať, nakoľko každého z nás z odborného výkladu zaujalo niečo iné, urobili sme si aj dokumentáciu našej návštevy a sľúbili si ďalšiu návštevu múzea, na ktorú chceme priviesť aj vnúčatá. (Angela  Mušková)

 

VÝBOR MO                                                                                                                                                                                   

Dňa 5.2.2018 sa uskutočnilo pravidelné zasadnutie členov výboru MO MS, ktoré viedol predseda MO MS Dr. Pavol Boroň. Pri privítaní prítomných členov výbor najskôr schválil  obsahový zámer marcového úvodníka ZVONu. Potom sa zaoberal aktuálnou finančnou situáciou a schválil bežné výdavky na prevádzku matičného domu i zámery chystanej údržby  vstupnej časti objektu, ktoré budú vykonané v jarnom období vlastnými silami. Predseda MO MS  širšie informoval o celomatičnom podujatí k 25. výročiu vzniku SR, ktoré sa uskutočnilo vo Zvolenskej Slatine. Ďalej výbor MO prerokoval zámery návrhov projektov podujatí v roku  2018, ktoré chce MO MS predložiť Členskému ústrediu MS do konca februára a požiadať o ich finančnú podporu (Obnovenie činnosti sekcie spolupráce s krajanmi, Zámery besied  spojených s vedomostnou súťažou o živote a diele J,.C. Hronského, Verejné uctenie pamiatky prvých predstaviteľov Matice slovenskej Š.Moysesa a K.Kuzmányho pri ich súsoší v Banskej Bystrici). Potom členovia výboru MO schválili prijatie nových členov a na tému zapísania detí, ako najmladších členov MS, sa rozvinula širšia diskusia. V závere zasadnutia  sa   členovia výboru MO vyjadrovali k súčasnému stavu v spoločnosti i v Matici slovenskej a stretnutie zavŕšila prednesom vlastnej poézie o Banskej Bystrici členka výboru MO Hilda Chlumecká.

 

FAŠIANGOVÉ ČASY                                                                                                                                                                    

Dňa 10.2.2018  účinkoval kolektívny člen MO MS súbor Partizán na Šiškovom festivale medzi Slovákmi v obci Mlynky (Piliszentkereszt) v Maďarsku. Tento medzinárodný festival po 11. krát zorganizovali členovia Slovenskej samosprávy pod vedením pani Marty Demjenovej. Festival sa začal v miestnom kostole slávnostnou svätou omšou, z ktorej sa účastníci v sprievode premiestnili do centra diania pri Slovenskom dome, ktorý bol otvorený  pre účely kultúrneho, spoločenského a verejného života Slovákov v roku 2012. Program festivalu bol pestrý a podstatná časť bola venovaná deťom – so svojimi hrami a tancami účinkovali deti z materskej a základnej školy, ostatné deti s rodičmi do fašiangového zabávania vtiahol „šašo Dudo“, so svojimi tanečnými programami sa predstavili členovia  súborov Lipa z Budapešti  a Výborníci zo Štúrova, ale aj tanečné súbory moderného tanca  i súčasných športových aktivít. Vrcholom festivalu však bolo vyše hodinové vystúpenie FS Partizán, ktorý na vysokej umeleckej úrovni prezentoval piesne a tance z Gemera, Horehronia a Pododpoľania. Súčasťou festivalu bola výstava zo súťaže v pečení fašiangových šišiek, účinkovanie akordeónových virtuózov a speváčky Eriky Zoltan  Sztavendeg z Budapešti a dlhotrvajúca spoločná fašiangová zábava.    

 

NA /NE/POSLEDNEJ STRANE....

 

B L A H O Ž E L Á M E

4.3. Ing. Jozef DUDÁŠ, 8.3. Mária RIEČANOVÁ,  9.3. Štefan COPKO, 10.3. Vladimír HOMOLA, 11.3. Ing. Ján BAHÝL, 13.3.  Júlia BADÁNIOVÁ, Melánia KORYTKOVÁ, 16.3. Miroslava KAMENSKÁ, 17.3. Radovan KOSTIVIAR, 18.3. Mgr. Eva KOVAČOVIČOVÁ, MUDr. Vladimír MOLITORIS, 19.3. Jozef STROKA, 20.3. Jozef BLAŠKO, 21.3. Eva FRČKOVÁ, 23.3. Zuzana DÚBRAVOVÁ, Mgr. Mária GALLOVÁ, 25.3. Ivan BUGÁŇ, 28.3. Karolína STYKOVÁ

 

Želáme Vám, matičiari – marcoví  oslávenci, k Vašim narodeninám veľa zdravia, šťastia

a spokojnosti!

 

PROGRAM NA MAREC

 

 1. – 31.3.          JARNÉ POHĽADY

                          Výstavka detských výtvarných prác s jarnou tematikou

                           M: DMS, Dolná 52                          O: Výtvarná sekcia MO MS

  2.3. 18.00       KEĎ SI JA ZASPIEVAM

                         Koncert k životnému jubileu Veroniky Bodnárikovej

                         M: Robotnícky dom                         O: Mesto B. Bystrica

   5.3. 17.00      VÝBOR MO MS

                         Tretie riadne zasadnutie v roku 2018 s pripomenutím sviatku Dňa žien

                         M: DMS, Dolná 52                          O: Výbor MO MS

  18.3.  13.30    PONICKÁ FUJARKA

                         36. festival detských súborov okresu B. Bystrica

                         M: KD Poniky                                  O: OÚ, SOS

  19.3.   15.00      OSOBNOSTI A UDALOSTI

                            Prednáška a beseda k 190. výr. nar. P.E. Dobšinského a 80. výr. nar. 

                            V. Majlinga s pripomenutím sviatku Dňa učiteľov

                            M: DMS, Dolná  52                        O:  Výbor MO MS

   24.3.   10.00    POZNAJ A OCHRAŇUJ

                            Zimná vychádzka členov klubu Lipa a MO MS

                            M: Mlynky - Dedinky                    O: Turistická sekcia MO MS

     25.3.               NOSITELIA TRADÍCIÍ

                            Súťažná prehliadka programov dedinských folklórnych skupín

                            M: KD Brezno                               O: SOS B. Bystrica                                                     

    5., 12., 19. a 26. 3. o 14.00  KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                                       Tvorivé stretnutia členiek klubu

                                       M: DMS, Dolná 52           O: KPČ MO MS

    5., 12., 19. a 26.3. o 14.00  KLUB SENIOROV LIPA

                                          Kultúrnospoločenské stretnutia klubu seniorov MS

                                          M: DMS , Dolná 52             O: Klub Lipa MO MS

    8., 15., 22., 29.3.    o 16.00 TVORIVÉ STRETNUTIA

                                        Tvorivé stretnutia členov speváckych skupín Hronky, Horehronci 

                                         M: DMS, Dolná 52                O:  Národopisný klub MO MS

 

UPOZORŇUJEME

VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI   

                                                                                                                                                                                                   

         x      NA ZAPLATENIE  ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU za roky 2017 – 2018, nakoľko z členského zabezpečujeme pravidelný matičný život v našom meste a podporujeme konania  všetkých podujatí MO, na ktoré vás každý mesiac čo najsrdečnejšie pozývame.

        x     VŠETKY  ORGANIZÁCIE A INŠTITÚCIE  I  VŠETKÝCH    SPOLUPRACOVNÍKOV NA ZMENU MAILOVEJ ADRESY  MO MS

                 Nová  mailová adresa je :  momaticabb@gmail.com

        x    NAVŠTÍVTE LYŽIARSKE MÚZEUM  PODKONICE                                                         

Múzeum  funguje od roku 2007 v rodičovskom dome pána Igora Bobáka s expozíciou  v štyroch miestnostiach - skalná, drevená, preteková a amatérska a jej súčasťou je schodisko, podkrovie a skanzen lanoviek a vlekov, ktorá približuje históriu slovenského lyžiarstva za ostatných 130 rokov so 650 exponátmi lyží a lyžiarskych palíc, 85 pármi lyžiarskych topánok, trofejami a pohármi z lyžiarskych podujatí a fotogalériou z histórie slovenského lyžiarskeho športu.                                                                                                                                      

 Návštevy múzea v mesiacoch december - marec sú od 16.00 hod. a v mesiacoch apríl až  november v čase od  9.00 – 18.00  hod.                                                                                                                                    

Informácie o múzeu sa môžete dozvedieť na stránke: www: lyziarskemuzeum.szm.sk a návštevy si môžete dohodnúť na kontaktoch: mobil 0907 142135, igor.bobak@zoznam.sk

Vstupné je dobrovoľné!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31