Program na Marec 2018

28.02.2018 18:16

PROGRAM NA MAREC

 

 1. – 31.3.          JARNÉ POHĽADY

                          Výstavka detských výtvarných prác s jarnou tematikou

                           M: DMS, Dolná 52                          O: Výtvarná sekcia MO MS

  2.3. 18.00       KEĎ SI JA ZASPIEVAM

                         Koncert k životnému jubileu Veroniky Bodnárikovej

                         M: Robotnícky dom                         O: Mesto B. Bystrica

   5.3. 17.00      VÝBOR MO MS

                         Tretie riadne zasadnutie v roku 2018 s pripomenutím sviatku Dňa žien

                         M: DMS, Dolná 52                          O: Výbor MO MS

  18.3.  13.30    PONICKÁ FUJARKA

                         36. festival detských súborov okresu B. Bystrica

                         M: KD Poniky                                  O: OÚ, SOS

  19.3.   15.00      OSOBNOSTI A UDALOSTI

                            Prednáška a beseda k 190. výr. nar. P.E. Dobšinského a 80. výr. nar. 

                            V. Majlinga s pripomenutím sviatku Dňa učiteľov

                            M: DMS, Dolná  52                        O:  Výbor MO MS

   24.3.   10.00    POZNAJ A OCHRAŇUJ

                            Zimná vychádzka členov klubu Lipa a MO MS

                            M: Mlynky - Dedinky                    O: Turistická sekcia MO MS

     25.3.               NOSITELIA TRADÍCIÍ

                            Súťažná prehliadka programov dedinských folklórnych skupín

                            M: KD Brezno                               O: SOS B. Bystrica                                                     

    5., 12., 19. a 26. 3. o 14.00  KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                                       Tvorivé stretnutia členiek klubu

                                       M: DMS, Dolná 52           O: KPČ MO MS

    5., 12., 19. a 26.3. o 14.00  KLUB SENIOROV LIPA

                                          Kultúrnospoločenské stretnutia klubu seniorov MS

                                          M: DMS , Dolná 52             O: Klub Lipa MO MS

    8., 15., 22., 29.3.    o 16.00 TVORIVÉ STRETNUTIA

                                        Tvorivé stretnutia členov speváckych skupín Hronky, Horehronci 

                                         M: DMS, Dolná 52                O:  Národopisný klub MO MS

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31