Program na január 2018

05.01.2018 11:45

PROGRAM NA JANUÁR

 

4. – 31.1. 2018           NÁŠ SVET V NAŠOM MESTE 

Výstavka výtvarných prác detí

M: DMS, Dolná 52                  O: výtvarná sekcia MO MS

7.1.  9.00                   NOVOROČNÝ TURNAJ

                                  Šachový turnaj o Pohár MO MS k 25. výročiu vzniku SR

                                  M: SOU Kremnička                  O:  ŠK CVČ Junior, MO MS

8.1.  17.00                 OTVÁRAME ROK NOVÝ

                                  Zasadnutie výboru MO MS – plán činnosti roka 2018

                                  M :DMS, Dolná 52                     O: Výbor MO MS

15.1.  15.30                S ÚCTOU K ŽIVOTU

                                   Pripomenutie si 25. výročia vzniku SR a myšlienok Jozefa Škultétyho                         

                                   (70. výročie úmrtia – 19.1.1948)

                                   M: DMS Dolná 52                     O: Historická sekcia MO MS

22.1.   17.00               TRADÍCIE

                                  Stretnutie folkloristov k sviatku Troch kráľov a vzdanie úcty 110.      

                                  výročiu narodenia Ireny Tonkovičovej (31.1.1908)

                                   M: DMS, Dolná  52                       O: Národopisná sekcia MO MS

20.1. 19.00               CELOOBECNÔ ZHROMAŽDENIA LIPTOVSKÔ

                                  35. kultúrno-spoločenské stretnutie  obce rodákov z Liptova

                                  M: Dom misijného hnutia                  O: Obec liptovská pri MOMS

27.1.  10.00               POZNAJ A OCHRAŇUJ

                                  Výlet členov turistickej a vlastivednej sekcie MO MS do Martina –

                                  Múzeum Andreja Kmeťa

                                  M: Martin                                      O: Turistická sekcia MO MS

                                              

 8. - 15. - 22. – 29.1.  o 14.00   KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                                          Tvorivé stretnutie  členiek klubu

                                          M: DMS, Dolná 52                             O:  KPČ  MO MS

 

8 - 15. - 22. - 29.1. o 14.00  KLUB SENIOROV  LIPA

                                             Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu

                                             M: DMS, Dolná 52                      O:  Klub Lipa MO MS

11. - 18. - 25. 1.         TVORIVÉ STRETNUTIA

                                   členov speváckych skupín Hronky a Horehronci

                                   M: DMS, Dolná 52                         O: Národopisná sekcia MO MS

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31