Program na február 2018

09.02.2018 17:18

PROGRAM NA FEBRUÁR

 

5.2.   17.00         VÝBOR MO MS

                            Druhé riadne zasadnutie v roku 2018

                            M: DMS, Dolná 52                                  O: Výbor MO MS

 

10.2.  14.00         FAŠIANGY

                           Tradičné fašiangové zvyky v podaní folklórnych súborov

                            M: KD Slovenská Ľupča            O: MKS a DFS Dratvárik

 

12.2.  15.30        OSOBNOSTI A UDALOSTI

                           Stretnutie členov MS k 50. výročiu obnovenia členskej základne MS a 130. výr.

                           smrti J. M.Hurbana (21.2.1888 )                          

                           M: DMS, Dolná 52                         O : Historická sekcia MO MS

 

10. – 14.2.         UŽ SA FAŠANG KRÁTI

                           23. ročník prezentácie fašiangových zvykov Slovenska

                           M: Čierny Balog                           O: OÚ, FS Kýčera, MOMS

 

25.2.                   POZNAJ A OCHRAŇUJ

                           Poznávací výlet členov MO MS a klubu Lipa do expozície Drotárskeho múzea                

                           M: Bytča                                      O: Turistická sekcia MO MS a Klub Lipa

 

                           19. – 23.2. 2018        JARNÉ PRÁZDNINY ŠKÔL  BBSK

                                           

5.,  12., 19. a 26.2. o 14.00     KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                                                Tvorivé stretnutia členiek klubu 

                                                M: DMS, Dolná 52                      O: KPČ MO MS

 

5., 12., 19. a 26. 2. o 14.00      KLUB SENIOROV LIPA

                                               Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu

                                               M: DMS, Dolná 52                   O: Klub Lipa a MO MS

 

1., 8., 15. a 22.2. od 16.00      TVORIVÉ STRETNUTIA

                                                členov speváckych skupín Hronky, Horehronci

                                                 M: DMS, Dolná 52                        O: Národopisný klub MOMS

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31