Zvon september 2015

13.09.2015 22:27

                                                                                  Pekne žiť, znamená nežiť len pre  seba.                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                 (M. Rázus)                                                                                                  

 

SEPTEMBER A MY

 

     Deviaty mesiac v roku znamená postupný koniec leta a príchod chladnejších, ale nemenej pekných týždňov. Z iného konca vzaté, najmä pre tých mladších i najmladších, prechod od voľnejších a bezstarostnejších dní do školských tried, za lavice a pred tabule. Tiež to ale nie sú menej krásne dni. To povedia často hlavne tí menej mladší a v živote viac skúsení. Keby tak ešte mohli chodiť „len“ do školy... A aké by to zase bolo... Darmo, každému sa veľmi páči to, čo ešte alebo už nemá.

     Škola je dar a šanca. Dar vzdelania, zručnosti a slušnosti a šanca pre úspech v živote. Nemala by byť väzením, ani  voľnočasovým táborom a už vôbec nie ani stratou času. Veď, napokon, práve vedomosti sú tým majetkom, ktorý nenadobudneme ľahko, ale navždy. Nik nám ich nikdy nevezme. Učiteľ bol vždy popri kňazovi a richtárovi najváženejším obyvateľom a činiteľom  komunity. Dnes akoby sme boli svedkami úpadku tohto postavenia. Problémy má aj školstvo ako také. Tak materské, základné, stredné i vysoké. Tie môžu prameniť z nedostatku celospoločenskej pozornosti a záujmu. Radi a právom sa pýšime kultúrnym odkazom sv. Cyrila a sv. Metoda. Položili základy nášho školstva, vzdelanosti i kultúry. Nebolo by zlé zavše sa k nim vrátiť a poznať ich bližšie. Je v nich veľa elementárnej, nadčasovej a inšpiratívnej pravdy.  Len pravdivým pohľadom na veci a do seba spoznáme príčiny úspechov i neúspechov. Nepozerať na peniaze, ale na hodnotu, nie na účelovosť, ale účelnosť, nie na kvantitu, ale na kvalitu a uprednostniť obsah pred formou. Chcime lepšie, autentickejšie a primeranejšie školstvo a napokon ho aj majme. Tak pre žiakov, ako aj ich učiteľov. A nemyslime na to len v septembri.

     V tomto roku si, a to konkrétne práve teraz v tomto mesiaci, pripomíname aj 70. výročie skončenia druhej svetovej vojny v celosvetovom kontexte. Iste stojí zato chvíľu sa zamyslieť aj nad tým. Možno ani nie tak aktuálne, pri čítaní týchto riadkov, ako najmä po tom, keď si pozrieme, vypočujeme, či prečítame prehľad správ nasledujúcich dní. A možno je to zamyslenie vhodné nielen pre nás na Slovensku, ale pre ľudí na celom Svete, pretože budúcnosť je kľúčová a dôležitá pre všetkých, no bez poučenia z minulosti, ku ktorej by sme mali mať úctu, bude dozaista neistá.

     Nás, Banskobystričanov, členov a priaznivcov miestneho odboru Matice slovenskej, čaká v septembri aj kontinuálne, dlhoročne organizované pripomenutie si výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky. Základného dokumentu nášho štátu, v ktorom žijeme, a ktorý mnohí vnímame v odkaze predkov ako „roľu národa dedičnú“. Aj keď máme častokrát pocit, akoby doba nepriala autenticite a pravde, treba si uvedomiť, že taký pocit asi mali ľudia aj v minulosti. Aj v tej minulosti, kedy pre nás vytvorili základy našej jedinečnej a hodnotnej kultúry, na ktorých dnes my staviame, alebo len stojíme. Zastavte sa preto i vy pri nás v pondelok 14. septembra pri pamätníku Líp Ústavy SR v parku pred Základnou školou na Tr. SNP. Stretneme sa v dobrom duchu, aby sme si pripomenuli našu Ústavu a vyslali aj tento rok bystrické matičné posolstvo verejnosti. Škoda, že na Slovensku postupne ubudlo podujatí, ktoré pripomínajú vyhlásenie zvrchovanosti SR, či prijatia Ústavy. Tradične sa pripomína najmä 1. január ako sviatok vzniku štátu. My si však, v poslednej dobe v  spolupráci s Mestom Banská Bystrica, verejne ctíme a pripomíname aj základný zákon štátu. Verím, že sa tam v septembri stretneme viacerí.

     Na stretnutia vás pozývam aj k nám do Domu Miestneho odboru Matice slovenskej v Banskej Bystrici. Aj keď táto naša známa bystrická adresa, ktorú nik nevolá inak ako, prirodzene, „Matica“ nie je už dlhšie, zo zvláštnej vôle matičnej „centrály“ v Martine, sídlom oficiálneho pracoviska Matice, tak ako dlho pred tým bola, snažíme sa byť tu a privítať každého, kto zavíta na túto pôdu. Pozvánky či správy z našich podujatí tradične uverejňujeme v tomto mesačníku i na našej internetovej stránke www.maticabb.webnode.sk . Teší ma, že sa stretávam s pozitívnymi ohlasmi na Zvon. Ten pre vás vždy pripravujeme v našom kolektíve práve s takým zámerom. Je vám k dispozícii, tak ako vždy, v matičnom dome i na spomínanej stránke.

     Do nadchádzajúcich jesenných dní vám úprimne v mene celého MO MS želám hlavne pevné zdravie a veľa krásnych dní plných pozitívnych zážitkov, radosti a pohody.

 

                                                                                                        Marcel Pecník

                                                                                          podpredseda MO MS v B.Bystrici

 

PRIPOMÍNAME SI  

70. výr. narodenia MUDr.  Svetozára HIKKELA – lekára, ortopéda, kultúrneho dejateľa a  matičného činovníka.                                                                                                                                                                                   

  Narodil sa 19.9.1945v Slovenskej Ľupči. Vyštudoval Lekársku fakultu UK v Bratislave, pôsobil v Alžíri. Od roku 1990 je predsedom MO MS v Šali, v roku 1991 založil tradíciu celoštátnych súťaží Šaliansky Maťko J, C. Hronského v prednese slovenských povestí, ktorej sa ročne zúčastňuje vyše 10 tisíc detí,  žiakov a študentov základných a stredných škôl v troch vekových kategóriách zo Slovenska, ale aj Slovákov zo zahraničia, zo Srbska, Chorvátska, Maďarska, Ukrajiny i USA.  Za 20 rokov existencie sa tejto výnimočnej súťaže zúčastnilo vyše 200 tisíc  nadaných detí.  Súťaž podporujú MS, Nadácia MS, Slniečko, Slovenka, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Vydavateľstvo MS, VÚC Nitrianskeho kraja, Únia žien Slovenska, Kancelária prezidenta SR, Mesto Šala a množstvo sponzorov v mieste konania podujatia. MUDr. Svetozár Hikkel pôsobil aj ako podpredseda Nadácie MS,  člen Výboru MS, člen Krajskej rady MS Nitrianskeho kraja, predseda  OR MS v Šali, člen komisií pre prípravu Matičných festivalov slovenskej mládeže a ďalších matičných podujatí na Slovensku. Je organizátorom viacerých športových a turistických akcií na Slovensku, členom medzinárodných lekárskych združení a ďalších záujmových organizácií. Je nositeľom Zlatej medaily Matice slovenskej a ďalších matičných ocenení, nositeľom štátneho vyznamenania v oblasti práce s deťmi a mládežou, nositeľom Ceny Mesta Šaľa  a ďalších ocenení. K životnému jubileu úprimne blahoželáme a do ďalších rokov prajeme  dobré zdravie a veľa tvorivých síl.      

 

65. výr. narodenia PhDr. Petra MIŠÁKA – učiteľa, publicistu, básnika, redaktora, literárneho kritika a historika.                                                                                                                                                                                       

  Narodil sa 10.9.1950 v Ružomberku, kde začal chodiť aj do školy a v rokoch 1965 – 1968 absolvoval SVŠ. V rokoch 1968 – 1972 študoval jazyk slovenský a jazyk nemecký na PF v Banskej Bystrici a po promóciách rok učil na ZŠ v Liptovských Sliačoch. V rokoch 1974 – 1992 bol redaktorom zdravotníckych učebníc a medicínskych  odborných publikácii vo Vydavateľstve Osveta v Martine. V roku  1992 sa stal pracovníkom Matice slovenskej a pôsobil až do roku 2012  ako redaktor a šéfredaktor Slovenských národných novín. Významne sa  počas rokov v MS podieľal na tvorbe i priamej organizácii významných matičných projektov, vrátane matičných festivalov slovenskej mládeže, národných výstupov na Kriváň  i cien Nadácie Matice slovenskej. Z jeho literárnej tvorby  uvádzame zbierky poézie  Listovanie (1982), Deň (1989), Soľ v nás (1998), Necelé sonety o láske (2004), Rozhovor na ulici (2009), Stanice (2013), Rút (2014). V literárno-vedeckej oblasti mu vyšli publikácie Skúmať vlastné slová (2000), Malý slovník slovenských spisovateľov (2002) a Profily autorov žilinskej odbočky SSS (2005), v literatúre pre deti publikácie Povesti Liptova (2008  spolu s P.Vrlíkom), Najkrajšie slovenské povesti o zvonoch (2012) a Rozprávky spod  slovanskej lipy (2013). Okrem toho je zostavovateľom viacerých literárnych príručiek a zborníkov. Je podpredsedom Spolku slovenských spisovateľov a tajomníkom odbočky v Žiline, podpredsedom Literárneho klubu ružomberských spisovateľov, redakčne pôsobí  v Literárnom týždenníku a každoročne sa podieľa na podujatí Knihy Liptova. Do ďalších rokov Petrovi Mišákovi želáme ešte veľmi veľa tvorivých počinov a čakáme jeho ďalšie  zaujímavé literárne diela.                                                                                                                                                                                                                    

 

PRE POTEŠENIE                                                                                                                                                                           

  Z veľkého množstva kvetov našej prírody a dobrôt našej kuchyne vám chceme počas celého roka skrášliť a spríjemniť chvíle pohody v čase nášho spoločného žitia. Prijmite  v tomto čase zo srdca naše vinšovanie s kvetmi mesiaca pre šťastie a čosi z dobrôt kuchyne pre potešenie.

 

BEGÓNIE  (Elatior, Marco, Mandela, Charizma, Elfel, Heidi, Semperflorens)                                                                                                                                                                                Kvety krásy, ktoré sa nedajú prehliadnuť a dokážu vniesť do každého príbytku či záhrady pestrofarebnú exotiku. Pochádzajú z tropických a subtropických oblastí Južnej Ameriky, Ázie a Afriky a  perfektne sa adaptovali na naše zemepisné podmienky. Boli pomenované po zberateľovi, francúzskom  botanikovi a diplomatovi, Michelovi Bégonovi, ktorý ich  objavil v roku 1690 na ostrove Haiti. Begónie z botanického hľadiska patria medzi rozsiahle druhy rastlín s približne 1000 odrodami. Niektoré druhy  dosahujú niekoľko metrové veľkosti, iné sú zas miniatúrne a vyniknú v každom kvetináči ako extravagantná solitera. Begóniám sa darí na svetlých miestach s dostatkom slnečného žiarenia. Dosahujú nádherné farebné spektrum, siahajúce od bielych, cez žlté, oranžové, ružové, lososové až po sýtočervené kvety. Sezónnu pestrosť tak vedia dodať napríklad strešným záhradám, balkónom orientovaným na náveterné strany i verejným parkom. Sadia sa do ľahšieho a priepustného substrátu s vyšším podielom rašeliny. Pri výsadbe treba prihliadať na 15 až 25 centimetrový odstup sadeničiek. Od mája do  októbra ich pravidelne zalievame mäkkou vodou a každé tri týždne pravidelne hnojíme špeciálnym hnojivom na kvitnúce izbové rastliny.

 

RUŽA ŠÍPOVÁ (Rosa canina)                                                                                                                                                                                    Ľudovo sa nazýva aj divá ruža, divý šíp, šípka, cárovna záhrady a je rozšírená po celej Európe. Je to ker s množstvom jemných bledých kvetov a jeho existencia siaha až do starších dôb treťohorných. Rastie na suchých svahoch a stráňach, pri okrajoch lesov, pri plotoch a pri cestách. Kvitne v máji a júni a jej plody - šípky sa zbierajú v septembri a októbri, keď sa sfarbia  do svetločervena až oranžova a sú ešte tvrdé. Šípky sú celaskonovou a vitamínovou „bombou“. Pomáhajú pri chrípkach, nachladnutí, cievnych ochoreniach, cukrovke, paradentóze, zrážanlivosti krvi, znižujú hladinu cholesterolu, napomáhajú zrastaniu kostí pri zlomeninách, jarnej únave, gravidite, chorobách vnútorných orgánov a zlepšujú metabolizmus. Sušia sa rýchlo, aby nestratili cenný obsah vitamínu C, ale obsahujú aj vitamíny B1 a B2 a množstvo mikroelementov, ako fosfor, vápnik, draslík a horčík. Zo šípok  je možné vyrobiť zaváraniny, džemy, sirupy, kompóty i „domáce víno“.  Na 20 litrov  šípkového vína potrebujeme 6 kg očistených šípok, 6 kg cukru a 25 litrov vody. Cukor rozpustíme v teplej vode  a necháme vychladiť. Potom do nej nasypeme šípky a polovicu vrecka s vinnými kvasnicami. Demižón uzatvoríme a dáme kvasiť do tmavej miestnosti na 4 – 6  týždňov. Keď šípky klesnú na dno, víno stočíme, precedíme cez plátno a necháme dokvasiť aspoň týždeň a potom ho stočíme do fliaš. Najlepšiu chuť má šípkové víno, keď postojí aspoň  jeden rok.

 

KRÁLIK NA CESNAKU A CIBULI                                                                                                                                Potrebujeme: králik, 100g bravčovej masti, 10 strúčkov cesnaku, 3 cibule, ČL mletej rasce, mletá sladká červená paprika, 2 PL horčice, PL hladkej múky, soľ, mleté čierne korenie. Postup: Dobre umytého, rozporciovaného a odblaneného králika prudko opečieme na masti. Pridáme na plátky  nakrájaný cesnak, cibuľu, rascu, mletú papriku, korenie a soľ. Podlejeme vodou alebo vývarom a dusíme približne hodinu a pol, alebo kým nie je mäso mäkké až na kosť. Občas kontrolujeme, či sa neodparila všetka šťava a podľa potreby znova podlejeme. Ku koncu pečenia výpek zahustíme trochou vody, v ktorej rozmiešame horčicu a múku. Necháme prevrieť a môžeme servírovať so zemiakmi, s ryžou alebo knedľou. Pre jemnejšiu arómu môžeme cesnak nahradiť kúskom nastrúhaného čerstvého ďumbiera a dvoma polievkovými lyžicami citrónovej šťavy.

 

TVAROŽNÍK                                                                                                                                                                                               Na cesto  potrebujeme: 250g  polohrubej múky,75 g cukru, 150 g zmäknutého masla, balíček vanilínového cukru, ½ balíčka prášku do pečiva, vajíčko, kôra z polovice citróna, tortová forma. Na plnku potrebujeme: 500g mäkkého tučného tvarohu, 4 vajíčka,150 g masla, 125 g cukru, balenie práškového pudingu s vanilkovou príchuťou, balíček vanilínového cukru. Postup: Všetky suroviny na cesto zmiešame a na pomúčenej doske vypracujeme rukami. Ak sa zdá cesto lepkavé, na chvíľu ho zabalené vo fólii dáme odstáť do chladničky. Cesto vyvaľkáme a vyformujeme na dno formy tak, aby presahovalo aj na boky. Popritláčame ho prstami a poprepichujeme vidličkou. Maslo na plnku rozpustíme a necháme vychladnúť. Pudingový prášok zmiešame s tvarohom, cukrom a vanilínovým cukrom. Pridáme vajíčka a vlejeme maslo. Poriadne premiešame a vlejeme na pripravené cesto. Pečieme v rúre predhriatej na 190stupňov približne hodinu. Servírujeme poprášené práškovým cukrom alebo poliate medom.

 

ČUČORIEDKOVÝ DŽEM                                                                                                                                                       Potrebujeme: 1 kg čučoriedok, 1 balíček želírovacieho prípravku, kryštálový cukor. Postup:  Prebraté a umyté čučoriedky vložíme do hrnca, privedieme do varu a počkáme, kým sa odparí približne tretina šťavy. Následne pridáme po malých dávkach cukor a za občasného miešania varíme ešte cca 5 minút. Horúci čučoriedkový džem naplníme do nahriatych pohárov, ktoré dobre uzavrieme. Sterilizujeme 25 minút pri teplote 85 °C.

 

Z ČINNOSTI

 

SPRÁVA  DV MO MS ZA ROK 2014

 

             Zástupcovia DV MOMS sa počas roka 2014 zúčastňovali riadnych zasadnutí výboru MO MS. Na zasadnutiach sa vyjadrovali k priebežnému plneniu zámerov činnosti, k schvaľovaniu uznesení, dotýkajúcich sa hospodárenia, financovania prevádzky, starostlivosti o majetok MO MS a podpory jednotlivých  projektov. DV MO MS okrem tejto sústavnej kontroly vykonal 9.4.2015 kontrolu stavu evidencie členov MO, výberu členského, hlásení evidencie ČÚ MS, celkového hospodárenia MO MS, stavu hmotného a nehmotného majetku MO, stavu účtovnej evidencie, dodržiavania schváleného rozpočtu, podávania daňových priznaní a hlásení do sociálnej a zdravotnej poisťovne a daňovému úradu.                                                                                                                                                                                                                 

               Na základe vykonanej kontroly DV MO MS konštatuje, že evidencia členov MO MS, výber členského a hlásenia o stave na ústredie MS boli vykonané. K 31.12.2014 je evidovaných 317 členov a členské uhradilo 163 členov. Hospodárenie bolo v súlade so schváleným rozpočtom a čerpanie finančných prostriedkov bolo schvaľované uzneseniami výboru v rámci finančných možností MO MS. Kontrola stavu pokladne bola vykonávaná v stanovených termínoch. Účtovná evidencia je vedená v predpísanej forme chronologicky v peňažnom denníku a účtovných knihách. Vo vedení účtovnej evidencie neboli zistené žiadne nedostatky. Povinnosti evidencie a hlásení voči sociálnej a zdravotnej poisťovni a daňovému úradu boli predkladané v stanovených termínoch a MO MS v roku  2014 nevznikli žiadne podlžnosti. Inventarizáciu majetku v roku 2014 vykonala inventarizačná komisia, hodnoty majetku sú podchytené v účtovnej evidencii a inventarizačné zoznamy v objekte matičného domu sú zverejnené.                                                                                                                                                                      

             DV MO MS konštatuje, že pri vykonanej kontrole neboli zistené žiadne nedostatky a odporúča výročnému zhromaždeniu MO MS výsledky hospodárenia za rok 2014 schváliť.

                                                                                  Ing. Pavol Spišiak, predseda DV MO MS          

KRAJSKÁ RADA MS BBK                                                                                                                                                                               

 Dňa 6. júna 2015 sa v hriňovskom mestskom kultúrnom stredisku uskutočnilo druhé  riadne zasadnutie krajskej rady MS BBK v tomto roku. Po vykonaní kontroly plnenia prijatých úloh členovia KR zobrali na vedomie informácie o zverejnených článkoch z činnosti  MO MS v SNN a na webovej stránke MS. Potvrdili správnosť rozhodnutia vedenia KR ohľadom konania programovej konferencie dňa 18.4.2015 vo Zvolene a stotožnili sa s názorom, že konferencia bola nedostatočne pripravená a nesplnila plánovaný zámer. Ďalej si pripomenuli 25. výročie obnovenia matičnej činnosti v 61  MO MS v kraji a zobrali na vedomie informáciu M. Hanusku o výsledkoch  rokovania Výboru MS 30.5.2015 a informácie  zástupcov jednotlivých okresných rád MS o uskutočnených podujatiach MO v I. polroku  2015 i o prípravách matičných podujatí v lete 2015. Členovia KR sa opätovne obracajú na vedenie MS s požiadavkou  obsadenia miesta riaditeľa Domu MS vo Fiľakove, vyslovujú aj vážne znepokojenie k problému digitalizácie Archívu MS a žiadajú Výbor MS o riešenie vzniknutej situácie. KR MS podporuje vyhlásenie zbierky na obnovu busty J.C. Hronského vo Zvolene, ktorá bude zverejnená aj v mesačníku Zvon. V závere rokovania členovia KR vyslovili poďakovanie primátorovi Hriňovej S.Horníkovi, ako aj predsedovi  J.Jackuliakovi a členom MO MS za vytvorenie dôstojných podmienok pre zasadnutie krajskej rady. Ďalšie zasadnutie sa uskutoční 5.9.2015 v Žarnovici.

 

VÝSTUP NA JAVOR                                                                                                                                                                              

 Dňa 7.6.2015 členovia MO MS v Lučenci uskutočnili na počesť Memoranda národa slovenského už piaty matičný memorandový výstup na Javor. Výstupu sa zúčastnili aj žiaci ZŠ na Vajanského ul. v Lučenci a spoločne s členmi MO MS si zaspomínali na významné udalosti Memoranda a zamysleli sa nad jeho prínosom a významom pre našu súčasnosť. Príjemné zážitky účastníkom výstupu poskytla  nádherná príroda, pekný výhľad na okolie Javora a veľmi dobré počasie. Účastníci sa zastavili aj v obci Podkriváň, kde sa oboznámili s minulosťou i prítomnosťou tejto obce a sľúbili si, že na Javor prídu aj na budúci rok. (Jarmila Kalafúsová, MO MS Lučenec)

 

PODZÁMČOK 2015                                                                                                                                                                     

  V dňoch 20. – 21.6.2015 sa v Podzámčoku uskutočnil už 21. ročník Slávností na sv. Jána, ktorý spoločne pripravili Obec a MO MS v Podzámčoku. V sobotu 20. 6. po privítaní starostom obce Martinom Babiakom a ukážkach sokoliarov sa pobrali účinkujúci i návštevníci v spoločnom sprievode na amfiteáter pod  hradom. Tam vo vyše dvojhodinovom programe ich potešili najskôr domáce folklórne skupiny Chrustárik a Podzámočan a potom sa svojimi programami predstavili detský súbor Zornička zo Zvolena, skupina Slatina zo Zvolenskej Slatiny a súbor Hriňovčan z Hriňovej. V nedeľu 21.6. slávnosti pokračovali slávnostnou svätou omšou v kostole Sv. Jána Krstiteľa a popoludní  mimoriadnym valným zhromaždením podzámockých matičiarov, ktorí si na svojom zhromaždení pripomenuli 21. január 1995, deň vzniku MO MS za účasti 201 zakladajúcich členov. Pri MO MS začali pôsobiť folklórna skupina Matičiar, detský súbor Matičiarik, obnovila sa  činnosť divadelného súboru a začali sa organizovať aj svätojánske folklórne slávnosti. Nadviazali kontakty so Slovákmi v Poľsku, Maďarsku a vo Vojvodine. Výnimočná  aktivita podzámockých matičiarov má obrovskú zásluhu na postavení kostola sv. Jána Krstiteľa i pri prestavbe kultúrneho domu a pri mnohých kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach v obci. Žiaľ, veľa členov MO MS odišlo do večnosti, a tak v súčasnosti majú 89 platiacich členov a vynakladajú  maximálne úsilie k získavaniu členstva  najmä u mladých. O celom dvadsaťročnom pôsobení MO MS vo svojej správe hovorila  predsednícka Anna Babiaková, ktorej sa dostalo veľkého poďakovania za doterajšiu prácu.  Následne si matičiari za predsedníčku MO MS zvolili Magdalénu Ramšíkovú, za tajomníčku Máriu Hrčkovú a pokladníčku Máriu Frankovú. Na záver  zhromaždenia prítomných matičiarov pozdravili predseda KR MS Igor Kovačovič a tajomník MS Marek Hanuska, ktorí im poďakovali za doterajšiu dvadsaťročnú obetavú činnosť, poblahoželali pani Babiakovej k jej sviatku narodenia a zaželali novozvoleným činovníkom MO MS slovami odkazu J.C. Hronského, aby nezabudli na všetko to, čo doteraz matičiari v Podzámčoku vykonali  a naďalej šírili najmä medzi mladými v Podzámčoku myšlienky poslania Matice slovenskej.

 

ZVRCHOVANOSŤ  V ZNAMENÍ   Ľ.ŠTÚRA                                                                                                                                                            

 Dňa 17.7.2015 si rimavskosobotskí matičiari osobitným  stretnutím pripomenuli 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra. Množstvo zaujímavých informácií o živote a diele tejto výnimočnej osobnosti národného života Slovákov od jeho študentských čias v Halle a Prešporku vo svojej prednáške „Štúr a jeho spolupracovníci“ prítomným priblížil doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.  z Katedry slovenského jazyka a komunikácie FF  UMB. V rámci prednášky zaznelo aj spomínanie na horlivých zástancov štúrovských myšlienok, akými boli Bohuš T. Nezabudov a Pavol Jozefy. Jeho vystúpenie doplňovala  v priestoroch domu MS aj  inštalovaná výstava  o Ľudovítovi Štúrovi. Po prednáške si účastníci v záhrade  matičného domu spoločne pripomenuli 23. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR a pri zapálení Vatry zvrchovanosti zaspievali hymnu Matice slovenskej. Záver stretnutia patril ľudovým piesňam a spomínaniu na všetky roky od obnovenia činnosti MO MS pred 25 rokmi. (Elena Nebusová)

 

ÚCTA M.R.ŠTEFÁNIKOVI                                                                                                                                                             

 Dňa 21.7.2015, ktorý  je dňom narodenia M. R.Štefánika na evanjelickej fare v Košariskách, sa stretli  členovia MO MS a členovia Spoločnosti M.R.Štefánika pri jeho buste v Sásovej, aby si uctili vzácnu pamiatku výnimočnej osobnosti našich národných dejín. Na stretnutí sa zúčastnili aj bývalí primátori mesta Ján Králik a Ivan Saktor,  vedúci kancelárie prezidenta SR Stanislav Líška, bývalý rektor UMB Milan Murgaš, viceprimátor mesta Ján Turčan, vedúca matičného klubu Lipa Danica Balažovičová a mnohí obyvatelia Sásovej. Po úvodnej  básni Ivana Plintoviča „S Tebou sa rozprávam“ sa k prítomným prihovorila 1. podpredsedníčka Spoločnosti M.R.Štefánika a členka výboru MO MS Mgr. Mária Gallová, ktorá vysoko vyzdvihla Štefánikov odkaz slovenskému národu a predniesla mnohé jeho myšlienky, majúce platnosť aj pre našu prítomnosť. Po položení vencov sa krátko prihovoril aj predseda MO MS Igor Kovačovič a pozval všetkých na vzhliadnutie výstavy „Dielo, pocta a portrét Ľ.Štúra“ do Turzovho domu, tlmočil pozvania organizátorov festivalov v Kokave, Očovej a Hrušove na ich dianie a pripomenul, že sviatok Ústavy SR budeme môcť spoločne osláviť 14. 9.2015 o 17.00 hod. pri pamätníku na námestí Slobody. Slávnosť účastníci zavŕšili zaspievaním hymny MS Kto za pravdu horí.

 

N A       /N E/ P O S L E D N E J      S T R A N E . . .

 

BLAHOŽELÁME

 

3.9. Ing. Martina KOVAČOVIČOVÁ, 8.9. Eva PŠENKOVÁ, 10.9. Ján VICEN, 14.9. Alena KOSTIVIAROVÁ, Vojtech MIKLOŠ, 15.9. Jozef HABOČÍK, Ondrej HYNKO, MUDr. Gejza KRAJČO, 16.9. Božena BUGÁŇOVÁ, 18.9. PaedDr. Eva RIEČANOVÁ-KELEMENOVÁ, 19.9. Mgr. Jana CHORVÁTOVÁ, Rastislav PEPICH, 20.9. Mgr. Miroslava BAŇACKÁ, Eva SPIŠIAKOVÁ, 22.9. Jolana ČERNÁKOVÁ, 24.9. Ing. Ladislav ŠIMKO, 27.9. MUDr. Pavol BAŇACKÝ, Marta ŠEPTÁKOVÁ, 28.9. Bruno KORYTKO, 29.9. Eva ČAKLOŠOVÁ, 30.9. Božena BENDÍKOVÁ.    

 

Želáme Vám, matičiari – septembroví oslávenci, k Vašim narodeninám veľa zdravia, šťastia

 

PLÁN NA SEPTEMBER

 

1.- 30.9.      FARBY JESENE

                   Výstavka výtvarných prác detí na tému Jeseň okolo nás

                   M: DMS, Dolná 52                                       O:  Výtvarná sekcia MO MS

5.9.             POCTA  PREDKOM

                   23. štúrovský výstup na Pustý hrad

                   M: Zvolen                               O: Mesto Zvolen, OZ Pustý hrad a MO MS

 5.-6. 9.      ŠACHOVÝ TURNAJ

                   Medzinárodné športové podujatie k 23. výročiu prijatia Ústavy SR o Pohár MS

                   M: B. Bystrica                                        O: CVČ,TJ Harmanec, ŠK MO MS

7.9. 17.00   VÝBOR  MO MS

                    Ôsme riadne zasadnutie Výboru MO MS

                    M: DMS, Dolná 52                                   O: Výbor MO MS

11. - 13.9.    KRÁSY PRÍRODY A PAMIATOK

                     13. medzinárodné maliarske a sochárske sympózium J. Langera

                     M: Špania Dolina                                             O: Penzión Klopačka, MO MS

14.9.  17.00  HISTÓRIA PRÍTOMNOSTI

                     Spomienkové stretnutie k 23. výročiu prijatia Ústavy SR

                     M:   Pamätník líp Ústavy B. Bystrica             O: Mesto BB a MO MS

19.9.             NOSITELIA TRADÍCIÍ

                     Prehliadka dedinských skupín  BBSK

                     M: GAS B. Bystrica                                       O: SOS

21.9. 15.00   OSOBNOSTI

                     Stretnutie členov MO k výročiam udalostí a osobností mesiaca      

                     M: DMS, Dolná 52                                     O: Historická sekcia MO MS

7., 21., 28.9.  o 14.00 hod.      KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                                                Tvorivé stretnutia  členiek klubu

                                                M: DMS, Dolná 52                                 O:  KPČ MO MS

7., 14., 21., 28.9. o 14.00 hod. KLUB SENIOROV LIPA

                                                 Kultúrnospoločenské stretnutia členov klubu seniorov Lipa

                                                 M: DMS, Dolná 52                          O: Klub Lipa MO MS

3., 10., 17., 24. 9. o 16.00 hod. TVORIVÉ STRETNUTIA

                                                  členov speváckych skupín Horehronci a Hronky

                                                  M: DMS, Dolná 52              O: Národopisná sekcia MO MS

 

UPOZORŇUJEME

vás na možnosť podporiť obnovu busty Jozefa Cígera Hronského v Parku Ľudovíta Štúra vo Zvolene, ktorá bola pred siedmimi rokmi ukradnutá. Miestny odbor Matice slovenskej vo Zvolene vyhlásil verejnú zbierku s termínom ukončenia 29.2.2016. Pokiaľ sa rozhodnete prispieť na obnovu busty, posielajte svoje príspevky na číslo účtu: 402 115 3644/7500, ktorý spravuje MO MS vo Zvolene. Veríme, že aj vašou zásluhou bude nová busta  pri 120. výročí narodenia J. C. Hronského v roku 2016 na zvolenskom námestí osadená. Za každý príspevok ďakujeme.

Rovnako upozorňujeme aj na možnosť podporiť ďalšie budovanie Aleje národovcov v Rimavskej Sobote. Vaše príspevky môžete poslať na číslo účtu: 2898003353/0200  resp. IBAN: SK 12 0200 0000 002898003353, ktorý spravuje MO MS v Rimavskej Sobote. Za každú podporu dobrej myšlienky vopred ďakujeme.

                                                                                                                                                                                                       

UPOZORŇUJEME  VÁS, že mesačník ZVON môžete  získať pri osobnej návšteve každý pondelok a štvrtok v čase od 14.00 – 16.00 v našom  matičnom dome a prečítať si ho môžete  aj na webovej stránke : www.maticabb.webnode.sk

UPOZORŇUJEME všetkých  členov MO MS v Banskej Bystrici aj na zaplatenie členského príspevku na rok 2015, nakoľko z členského zabezpečujeme pravidelný matičný život v našom meste a podporujeme konanie všetkých podujatí, na ktoré vás každý mesiac čo najsrdečnejšie pozývame.

 

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31