ZVON máj 2017

27.04.2017 18:32

                                                                                                Čestná práca otvára nám nebe,

                                                                                                        spev nás šľachtí ...                                                                          

                                                                                               Prevrátiš ty zásady snáď moje?      

                                                                                           V nich už samých víťazstvá sú zdroje, 

                                                                                              k víťazstvu len predsa dospejú raz.      

                                                                                                              (Ferko Urbánek)

 

MOHYLY V BYSTRICI

a Miestny odbor Matice slovenskej

 

Milé matičiarky, vážení matičiari,

ctení Bystričania,

     nenechá ma to na pokoji. Preto vám musím opäť písať. Ale nielen to. Dovolím si vás vyzvať aj na spoluprácu. Dozvedel som sa totiž, že aktívne mestské zastupiteľstvo bystrické vypísalo finančnú zbierku na sochu uhorského kráľa z rodu Arpádovcov Belu IV. Vraj sa tak zaslúžil o vznik, div že nie aj o (zrejme) kolosálny rozvoj samotnej Bystrice v roku pána 1255, že mu treba urýchlene, teda v termíne najneskôr ihneď, vztýčiť sochu pri galérii na Námestí Štefana Moysesa, neďaleko budovy Slovenskej pošty. Nuž, musím sám pripustiť, že som vás vo februári tohto roku informoval vo Zvone, že to má byť na Námestí slobody a mýlil som sa. Bude to rovno neďaleko od Barbakanu a hlavného námestia. Ale nič to zato, bude leto, aj keď zbierka na sochu Belu IV. už fičí v plnom prúde. Človek nevie, čo si má od radosti počať.

     Stále osirelý zostáva ale uvedený mramorový podstavec na Námestí slobody v Banskej Bystrici. Čo s ním? Žiadna slovenská osobnosť ho vari nie je hodná? Vedel by som, milé matičiarky, vážení matičiari, napríklad o jednej. Priamo o rodenom Bystričanovi, ktorý priniesol slávu nášmu mestu, ale i celému Slovensku v ďalekej Ázii, priamo v samotnej Číne. Bol ním slávny slovenský architekt a staviteľ Ladislav Hudec. Ladislav Hudec sa narodil v Banskej Bystrici 8. 1. 1893 v rodine bystrického staviteľa a hospodárskeho inšpektora nášho mesta, a to v dome dnešného Hotela Penziónu Kúria, smerom na ulicu Bakossovu. Rodičia mu dali aj druhé meno Eduard, po krstnom otcovi Eduardovi Škultétymu, ktorý bol blízkym príbuzným jeho mamy Pavlíny, rod. Škultétyovej. Po rodičoch mal Ladislav Hudec jednoznačne slovenský pôvod. Mladý Ladislav kráčal v profesijných šľapajách svojho otca. Okrem staviteľstva sa priúčal aj kresleniu, priamo u Dominika Skuteckého. V rokoch 1911 až 1914 študoval na technike v Budapešti, kde získal titul Ing. arch. Po vypuknutí 1. svetovej vojny bol ako dôstojník Rakúsko-uhorskej armády odvelený na ruský front. Tu padol aj do zajatia. V roku 1916 ušiel aj spolu s bratom Gejzom cez Sibír do Číny z tábora Krasnaja Rečka, kde sa formovali česko-slovenské légie v Rusku. Usadil sa priamo v Šanghaji. Tu sa oženil s Gizelou Meyerovou, dcérou bohatého magnáta a postupne sa im narodili tri deti. Ladislav Hudec bol mimoriadne talentovaný architekt a staviteľ. Už šesť rokov po príchode do Šanghaja si otvoril vlastný ateliér. Darilo sa mu. V čínskej bohatej šanghajskej komunite bol považovaný za Európana, ale nie kolonizátora. Aj preto dostával lukratívne zákazky. Ako napísala slovenská sinologička Hatalová: „Cudzinci v Šanghaji ho brali ako Európana, dostával zákazky od západných firiem, a bohatí a vplyvní Číňania využívali jeho služby, lebo mali pocit, že nekolaborujú s vykorisťovateľmi“. A túto šancu Ladislav Hudec využil dokonalo. Keď v roku 1916 prišiel do Šanghaja, nebol tu ani jeden murovaný dom. Celý vtedajší Šanghaj bol dreveným mestom. O mrakodrapoch tam vtedy nikto ani len nesníval. A tento muž, tento Slovák, zmenil zásadne tvár a charakter celého Šanghaja. Počas svojej kariéry v Šanghaji do roku 1945 naprojektoval a postavil okolo 60 stavieb! Stavby signoval svojím čínskym menom Wu-ta-kche. Bol geniálnym architektom. Jeho kultovou stavbou bol šanghajský Park Hotel, postavený v roku 1934. Prvý mrakodrap v Ázii a do roku 1952 je najvyššou budovou. Ďalšie, ale len niektoré slávne stavby Ladislava Hudeca v Šanghaji sú: Grand Theatre, China United Apartments, China Baptist Publication Society, German Club, House of Chen (Rose) Dingzhen (Shanghai Writers' Association), Lafayette Cinema a mnohé iné. Všetky stavby naprojektované a postavené Ladislavom Hudecom stoja v Šanghaji doposiaľ. Nie nadarmo sa v odborných kruhoch píše a hovorí takto: Ladislav Hudec – Otec ázijských mrakodrapov. Pritom 29 stavieb Ladislava Hudeca už zaradili čínski odborníci do zoznamu kultúrnych pamiatok Šanghaja. Náš slovenský architekt a staviteľ požíva nielen v Šanhgaji, ale i v celej Číne, náležitú odbornú úctu. Pomyslite, milé matičiarky, vážení matičiari, takého máme úspešného bystrického rodáka.

     Ako sme sa však k Ladislavovi Hudecovi zachovali my, Bystričania? Ozaj príznačne. Okrem malej pamätnej tabule na jeho rodnom dome sme neurobili nič. Mali sme veľkú možnosť zriadiť napríklad múzeum vo vile, ktorú si v Banskej Bystrici postavili jeho rodičia na Skuteckého ulici. Pre priblíženie uvádzam, že  je to pekná biela vila, v ktorej bola kedysi dlhé roky vojenská prokuratúra a vojenský súd. Ako však s touto vilou, ktorá sa uvoľnila, naložil náš slovenský štát? Kultúrne? V prospech propagácie génia Ladislava Hudeca? Vôbec. Predal ju súkromnej osobe obchodujúcej s nehnuteľnosťami. (Sic!) A tak jedinou skutočnosťou ostáva to, že po smrti Ladislava Hudeca 26. októbra 1958 v americkom Berkeley, boli jeho ostatky, na jeho osobné prianie, uložené do hrobky na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici.

     Milé matičiarky, vážení matičiari, ctení Bystričania,

     vyzývam vás z tohto miesta: Vyhlásme verejnú zbierku na sochu Ladislava Hudeca. Obráťme sa s prosbou na Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky v Bratislave o podporu tohto ušľachtilého projektu. Pokiaľ som informovaný, čínski kultúrni činitelia, pôsobiaci na Slovensku, sú naklonení myšlienke vytvorenia a osadenia sochy Ladislava Hudeca v Banskej Bystrici. Iniciatíva však musí prísť od nás! Urobme niečo pre dobrú vec. Prejavme sa, my matičiari, ako hodní nasledovníci zakladateľov Matice slovenskej Štefana Moysesa a Karola Kuzmányho. Zorganizujme sa a nadchnime pre túto vec aj iných. Sme predsa hrdé Slovensky a Slováci na svoju kultúrnu minulosť a kultúrne dedičstvo nášho slovenského národa! Pamätajme, že mramorový podstavec na Námestí slobody v Banskej Bystrici čaká na svoju monumentálnu sochu. Nedopusťme, aby tam bol inštalovaný ďalší Arpádovec. Máme vôľu, chuť a silu zorganizovať tento ušľachtilý zámer? Urobíme z toho vec verejnú?

 S úctou váš                                                                               

                                                                                                                      JUDr. Pavol Boroň          

           

PRIPOMÍNAME SI

100.  výročie narodenia prof. Tibora ANDRAŠOVANA, zakladateľa slovenskej baletnej tvorby, autora opier, operiet, filmovej, scénickej, zborovej, symfonickej a folklórnej hudby.

     Tibor A n d r a š o v a n  sa narodil 3.4.1917 v rodine kováča v Slovenskej Ľupči, ako najmladší z deviatich detí. V roku 1920, keď mal Tibor 3 roky, sa rodina presťahovala do Banskej Bystrice, kde bývali na Hornej ulici. Otec sa stal mäsiarom, ktorého v roku 1928  svetová hospodárska kríza pripravila o celý majetok, a tak  mladý Tibor, ako 15 ročný, sa  začal živiť ako klavirista v tanečných školách, kaviarňach a baroch. V roku 1937 zmaturoval na učiteľskej akadémii a začal učiť v Mýte pod Ďumbierom. V rokoch 1937 – 1941 získal na FFUK v odbore hudobná veda aprobáciu pedagóga pre učiteľské akadémie a stal sa najskôr profesorom na Učiteľskej akadémii v Modre a potom na Učiteľskej akadémii v Bratislave. V rokoch 1940 – 945 absolvoval na bratislavskom konzervatóriu, ktorého riaditeľom bola známa osobnosť hudobného života Frico Kafenda, kompozíciu u prof. Eugena Suchoňa a dirigovanie u Jozefa Vincoureka a Kornela Schimpla. V roku 1945 absolvoval kurz orchestrálneho dirigovania u prof. Pavla Dedečka a zborové dirigovanie u prof. Miroslava  Doležala v Majstrovskej škole v Prahe a súčasne študoval na  FF Karlovej univerzity u prof. Zdenka Nejedlého a prof. Jozefa  Hutteru a v roku 1947 získal absolutórium. Počas 2. svetovej vojny sa zapojil do SNP a pracoval v Slobodnom slovenskom vysielači v Banskej Bystrici ako hudobný redaktor a pôsobil aj v salónnom orchestri v kúpeľoch Sliač spolu s koncertným majstrom Jaroslavom Lázničkom. V rokoch 1946 – 1952 bol korepetítorom a kapelníkom scénickej hudby v SND, absolvoval vojenskú službu a stal sa dramaturgom opery SND. V rokoch 1955 – 1957 a potom v rokoch 1968 – 1972 bol umeleckým riaditeľom SĽUK-u. V rokoch 1957 – 1968 a potom od roku 1972 až do odchodu do večnosti 14.6.2001    bol umelcom v slobodnom povolaní. V roku 1949 (26.7.) sa v bulharskej Varne oženil s Ivanou Dimitrovou Stoičkovou a mali spolu dcéru Sylviu (Kleinovú), ktorá vyštudovala úžitkovú grafiku na VŠVU a je manželkou syna Vincenta Hložníka. Syn Andrej je známy zvukový majster, ktorý sa oženil sa so známou speváčkou skupiny Kamene Beatou Dubasovou, s ktorou má syna Adama. Manželka T. Andrašovanovi umrela na rakovinu a po piatich rokoch po jej odchode nadviazal vzťah so známou herečkou Evou Máriou Chalupovou. V roku 1973 sa oženil s opernou speváčkou, členkou Novej scény, žiačkou  Márie Kišoňovej Hubovej Máriou Pavelkovou a spolu mali dcéru Riu, ktorá je tiež opernou divou. Tibor Andrašovan vytvoril 287 skladieb vokálnej hudby, 117 skladieb inštrumentálnej hudby, 27 hudobno-dramatických diel, 91 skladieb scénickej hudby, hudbu k 140 filmom a 113 diel v tanečným kompozíciám. Napísal hudbu k operám Figliar Geľo (1957), Pánska  volenka (1960), Biela nemoc (1967), Hájnikova žena (1974), Návrat (1984), Šach a Šeherezáda (1991), Vrabček Mojček (1997). Hudbu k baletom Orfeus a Euryridika (1948), Ikaros (1965), Pieseň mieru (1949), Slávnosti slnovratu (1965), Slovensko v tanci (1994),  Kaštieľ na čiernom kameni (1998), muzikál Kráľ bláznov (1982). Hudbu k filmom Rodná zem, Prerušená pieseň, Kvety Tatier, Hudba z Marsu, Drevená dedina,  Rok na dedine,  Jánošík, Majster kat, Sebechlebskí hudci, Očovské pastorále, Drotár, Roztrhla sa hudáčkovi struna, Balada o Vojtovej Maríne, je autorom štátnych hymien Egypta a Kambodže. V roku  1957 zakladal štátnu filharmóniu v Mongolsku, napísal hudbu k tanečným kompozíciám SĽUK-u : Podpolianska mlaď, Cepíkovy, Hrabáčky, Povesť o Jánošíkovi, Zaviatym chodníčkom, Lúčnice: Detvianska veselica, Radvanský jarmok, Goralská ľúbosť, Vinobranie, Vítanie slnka, Jarné kvapky, Ozveny povstaleckých hôr, Na detvianskych lazoch, Čerkaný,   PUĽS-u: Švici mešac, Mladé srdcia: Červenočierny kamenný kaštieľ, ČSSPT: Goralské tance. Dostalo sa mu významných domácich a zahraničných ocenení: 1949 Národná cena za filmovú hudbu, 1955 Štátna cena Mongolskej ľudovej republiky, 1956 Rad kambodžského kráľa, 1968 Rad práce, 1969 Štátna cena K. Gottwalda za hudbu k filmu Drevená dedina a Cenu  mesta Bratislava, 1971 mu bol udelený titul Zaslúžilý umelec, v roku 1997 titul Dr.h.c. UMB a Zlatá medaila Matice slovenskej, 2007 štátne vyznamenanie SR Rad Ľ. Štúra I. triedy i. m. Tibor Andrašovan, autor  prvého slovenského baletu, prvej slovenskej komickej opery,  autor prvej detskej  opery,  autor prvého slovenského filmového muzikálu, zvučky k Majstrovstvám sveta FIS, zvučky Matice slovenskej, podľa  slov mnohých jeho priateľov bol veľký elegán, ktorý miloval svoju rodnú zem a mal veľkú úctu k ľuďom,  navštevoval slovenské dediny, často chodieval do prírody, rád pracoval v záhrade, bol veľký džentlmen k ženám, bol pracovitý, mal rád poriadok vo všetkom. Dielo, ktoré nám zanechal, je obdivuhodné. Patrí mu naša úcta a veľká vďaka.

                                                                                                      (Wikipédia a archív SĽUK-u)

 

Z HISTÓRIE nášho mesta

 

 PODLAVICE                                                                                                                                                         

         Prvá zmienka o Podlaviciach pochádza z z roku 1390 s pomenovaním Olersdorf a ako jej zakladateľ sa uvádza ťažiar Peter  Karl. V roku 1402 sa objavil názov Podlaricha, 1473  pomenovanie Podlawitz, 1786 počas maďarizácie sa obec nazývala Pallós. Obec od 15. storočia  patrila známemu rodu Radvanských vo Zvolenskej župe, neskoršie banským podnikateľom   Jungovi, Vilhanovičovi a Ernestovi, potom Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti. Do roku  1848 podliehala banskému eráru. Podlavice ležia pod úpätím Kremnických vrchov a preteká cez ňu Tajovský potok, ktorý tvorí hranicu medzi Skubínom. Obec má viacero samostatných častí  napr. Žabiareň, Lúčičky, Hutiská, Za Ďurišov, Pod stráňou, Priehrada, Na Graniari, Pod  Dúbravou a ďalšie. Obyvatelia boli známi ako povozníci, roľníci, chovali dobytok a ovce  a v obci fungovala aj erárna drôtovňa a píla. Podlavice a Skubín boli oslobodené v dňoch  25. a 26.3.1945. V roku 1952 bolo založené JRD III. typu. V osemdesiatych rokoch 20. storočia sa začala výstavba panelákového sídliska s kompletným občianskym vybavením - pošta, škola, obchody, kultúrny dom, kostol, podľa projektu architekta Jaroslava Janeka. Z okolia Podlavíc je  známy chránený areál Podlavické výmole, náučný chodník Pavelcovo a známe turistické chodníky do Laskomerskej doliny, na Králiky a do Tajova. V obci je najmladšia farnosť rímskokatolíckej cirkvi v Banskej Bystrici zriadená 1.9.2002, Kostol Svätého Ducha bol vysvätený 28.4.2007 pomocným biskupom Mons. Tomášom Gálisom a správcom farnosti dnes je Mgr. Daniel Bédi. V tejto mestskej časti  funguje OZ Podlavice – Skubín, ktoré sa zaslúžilo o rekonštrukciu miestneho kultúrneho domu, v ktorom pôsobí aj klub dôchodcov DC Dúbrava a v roku 2017 zorganizovalo Krňačkové preteky a v spolupráci s banskobystrickými  gymnáziami aj študentský ples.

 

SKUBÍN                                                                                                                                              

        Leží v Laskomerskom chotári v údolí  Tajovského potoka. Od začiatku mala a podnes si  zachovala dedinský charakter osídlenia. Obec Skubín patrila najskôr rodu Radvanských – v roku  1538 ako Scubin, 1560 už ako Skubín a počas maďarizácie ako Szabény. V rokoch 1687 – 1696  patrila obec Banskej komore a až do roku 1960 bola samostatnou obcou s viacerými časťami napr. Závoz, Lúčka, Lúky, Stráňa, Dolinka, Suchý vrch, Hrb, Ostrý vrch, Hriadky, Skubínsky mlyn, Čmeľov grúň a pod. V roku 1960 sa spojila s Podlavicami a bola vytvorená obec Laskomerské. Pomenovania sa jej dostalo podľa významnej osobnosti našich národných dejín, lekára Dr. Gustáva Kazimíra Laskomerského, ktorý sa aktívne zapájal do verejného života, venoval sa literárnej tvorbe, ale aj činnostiam v oblastiach botaniky, geológie, speleológie,  botaniky, národopisu i maliarstvu prírody a svoje prímenie si zvolil ako banskobystrický rodák  práve po Laskomerskej doline. Bol zakladajúcim členom Matice slovenskej a chcel, aby sa jej sídlom stalo mesto Brezno, kde vtedy  pôsobil. Obyvatelia sa venovali furmanstvu, roľníctvu, chovu dobytka a pracovali v rôznych podnikoch v Banskej Bystrici. V roku 1962 vzniklo v Laskomerskom JRD, ktoré neskoršie bolo zlúčené s JRD Tajov. V roku 1966 sa Laskomerské  stalo súčasťou Banskej Bystrice ako jej mestská časť. Od roku 2015 začalo OZ KoLesom   v Laskomerskej doline s podporou Mestských lesov budovať „Laskomerské singletraily“, čo je projekt zjazdárskych tratí pre horské bicykle v celkovej dĺžke cca 10 km a do ich budovania sa zapojilo vyše 120 dobrovoľníkov.                                                                              (Wikipédia)

 

ĎAKUJEME

       v mene všetkých obyvateľov  nášho mesta i okolitých obcí autorom relácií „Za dedinou“ v TV Hronka, Pavlovi Sedlačkovi a Petrovi Gáborovi, za veľmi zaujímavo stvárňované dokumenty o histórii i prítomnosti života našich dedín. Súčasne upozorňujeme všetkých na tieto výborné  a vysoko kultúrne televízne relácie.

 

 

 

ZÁMERY  PROGRAMU  ČINNOSTI MO MS  BANSKÁ BYSTRICA

NA OBDOBIE ROKOV 2017 - 2020  S VÝHĽADOM DO ROKU  2025  - N Á V R H 

               Valné zhromaždenie Matice slovenskej 2013 schválilo Program MS do roku 2017 s výhľadom do roku 2020, ktorý obsahoval základné princípy vývoja Matice slovenskej. Priority matičnej práce v členskej základni kraja výhľadovo rozvinul Program matičnej práce v Banskobystrickom kraji schválený na krajskom sneme MS 21.5.2016  v Detve. Vychádzajúc z podstaty týchto  programových dokumentov  pri zohľadnení  miestnych podmienok sme pripravili návrh programu činnosti MO MS na obdobie rokov 2017 – 2020  s výhľadom do roku 2025 a rátame s jeho doplnením o základné ciele a konkrétne úlohy Programu MS, ktorý  bude  prijatý riadnym valným zhromaždením MS v roku  2017. V jednotlivých rokoch k prioritám pravidelnej matičnej činnosti v MO MS budú patriť:

 

       2017   ROK ÚCTY KU KULTÚRNEMU DEDIČSTVU

                     25. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR a prijatia Ústavy SR

                   220. výročie narodenia Š. Moysesa

                   200. výročie narodenia J.M. Hurbana

                   170. výročie narodenia S. H. Vajanského

                     95. výročie narodenia V. Mináča

                     40. výročie vzniku Cirkevnej provincie Slovenska    

       2018   ROK ÚCTY K RODISKÁM ČLOVEKA

                     25. výročie vzniku SR

                   100. výročie oživotvorenia MS

                   170. výročie Žiadostí slovenského národa

                   175. výročie Kodifikácie spisovnej slovenčiny

                   205. výročie  úmrtia A. Bernoláka

                   130. výročie narodenia M. Rázusa

       2019   ROK ÚCTY K BUDÚCNOSTI SLOVENSKA

                    100. výročie konania oživotvorujúceho VZ Matice slovenskej

                    100.  výročie smrti M. R. Štefánika    

                    170.  výročie narodenia P. O. Hviezdoslava

                      60.  výročie vzniku Zahraničnej Matice slovenskej

                      80.  výročie vzniku prvej Slovenskej republiky

                      30.  výročie  Nežnej revolúcie 1989

         2020   ROK  PRÁVA A SPRAVODLIVOSTI

                     205. výročie narodenia Ľ. Štúra

                     220. výročie narodenia P. J. Šafárika

                     200. výročie narodenia A. Sládkoviča

                     145. výročie zatvorenia MS                                                                                                                                                         

                     100. výročie Trianonskej mierovej zmluvy

                       45. výročie III. budovy MS

         2021   ROK SLOBODY DUCHA NÁRODA

                     160. výr. Memoranda národa slovenského a 30. výr. II. Memoranda národa slovenského

                     201. výročie narodenia M. M. Hodžu

                     185. výročie vychádzky štúrovcov na Devín

                     215. výročie narodenia K. Kuzmányho

                     200. výročie narodenia V. P. Tótha

                     165. výročie narodenia J. Janošku

         2022   ROK VZÁJOMNOSTI SLOVANOV

                       30. výročie prijatia Deklarácie o zvrchovanosti a prijatia Ústavy SR

                     160. výr. prijatia MS do  T. Sv. Martina a vznik Gymnázia v Revúcej

                     170. výročie úmrtia J. Kollára

                      200. výročie narodenia J. Francisciho

                      260. výročie narodenia A. Bernoláka

                      100. výročie narodenia Z. Solivajsovej a R. Kaliského

          2023    ROK  MATICE SLOVENSKEJ

                      160. výročie vzniku MS a Stanov MS

                      170. výročie narodenia J. Škultétyho

                      200. výročie narodenia P. Kellnera Hostinského

                        30. výročie vzniku SR

                        50. výročie Zákona o MS  z 27.12.1973

          2024    ROK HRDOSTI NA PREDKOV

                      180. výročie vzniku spolku Tatrín

                      155. výročie vzniku Živeny

                      105. výročie obnovenia MS

                        80. výročie SNP

                       70. výročie zákona o MS z roku 1954

                      100. výročie narodenia L. Ťažkého

          2025    ROK  ÚCTY  K ŽIVOTU SLOVÁKOV

                      210. výročie narodenia Ľ. Štúra

                      240. výročie narodenia J. Hollého

                      225. výročie narodenia  P. J. Šafárika

                      205. výročie narodenia A. Sládkoviča

                      200. výročie  narodenia M. Chrásteka

                      150. výročie zatvorenia MS

                     

               Výročia udalostí a osobností, ktorých je určite oveľa viac, sú  vybraté vo vzťahu k pomenovaniu jednotlivých rokov. V každom roku možno s prihliadnutím na našu národnú a matičnú históriu vybrať aj ďalšie  výročia významných udalostí a osobností nášho dejinného vývinu, ale aj vo vzťahu k medzinárodným dejinným udalostiam a osobnostiam vzťahujúcim sa na Slovensko a Slovákov, a osobitne aj vo vzťahu k regiónom a obciam stredného Slovenska.

 

             CIELE PROGRAMU MO MS na roky 2017 - 2020 s výhľadom do roku 2025

 

1)      Z prijatých doterajších programov MO MS na predchádzajúcich valných zhromaždeniach vybrať úlohy s reálnymi cieľmi a možnosťami ich splnenia. K jednotlivým úlohám vypracovať na celé obdobie  konkrétne  základné postupy a časové horizonty jednotlivých rokov pri zohľadnení účelnosti, možností, podmienok, postupnosti a zodpovednosti.

2)      Počas  celého obdobia rokov 2017 – 2025 sa trvalo a mimoriadne starať o hmotný a nehmotný majetok MO MS a vynakladať maximálne snahy v  jeho ochrane a zveľaďovaní.

3)      Riešiť naliehavé potreby inovácie objektov a priestorov vo vlastníctve MO MS, ako opätovného sídla  Domu MS v Banskej Bystrici (opravy, údržba, technické vybavenie, kompletná estetizácia vnútorných priestorov i prostredia a potrebného inventáru).

4)      Riešiť konkretizáciu záväzkov v rámci uzatvorených rámcových dohôd o spolupráci s BBSK, UMB, NOC a Mestom Banská Bystrica s cieľom napĺňať celkovú šírku aktivít pôsobenia MO MS a doriešenia podpory matičným projektom i regionálnej mediálnej prezentácie matičnej činnosti.

5)      Vytvárať v spolupráci so školami vlastné projekty MO MS tvorivých literárnych, hudobných a výtvarných súťaží pre deti a mládež k významným výročiam udalostí a osobností národnej a matičnej histórie, vedy, kultúry, športu a verejného života.

6)      Venovať osobitnú pozornosť úlohám vyplývajúcim z Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva prijatého na generálnej konferencii UNESCO 17.10.2003 v Paríži podľa Uznesenia vlády SR č. 666  z 8.8.2007 k návrhu Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru.

7)      Pokračovať v budovaní vlastnej knižnice MO MS a navrhnúť možnosti zriadenia matičnej knižnej  predajne Vydavateľstva MS v Banskej Bystrici. Pripraviť návrh na možnosti vydávania „podielových kníh MS“, a tým širšie zainteresovať členskú základňu MS do spolupráce pri vydavateľskej činnosti MS.

8)      Kompletizovať celkovú databázu členskej základne MO MS a záujmovej matičnej činnosti vo všetkých oblastiach umeleckej i mimoumeleckej činnosti a finančne i materiálne podporovať pravidelnú činnosť  matičných súborov, krúžkov a profesijných sekcií.

9)      Iniciovať vo vybraných domoch MS vytvorenie metodických a školiteľských centier pre pravidelné vzdelávanie matičných činovníkov členskej základne MS, ako prípravu na zapojenie sa do verejného života v mestách a obciach a organizovať aj cykly špecializovaného vzdelávania tvorivých umeleckých vedúcich a manažérov pre vytypované oblasti záujmovej činnosti cestou programových pobytov  v regiónoch, tvorivých dielní, škôl v prírode a pod.

10)  Riešiť možnosti pravidelnej finančnej podpory projektom miestnej a regionálnej kultúry i podporu aktivít vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.

11)  Obnoviť v MO MS činnosť „jazykovej komisie“ so zámerom sledovať a upozorňovať verejnosť na dodržiavanie zákona o štátnom jazyku a kvalitu jeho používania v médiách i vo verejnom živote.

12)  Navrhnúť zámery vydavateľskej činnosti MO MS v zameraní na históriu matičného života v Banskej Bystrici s možnosťami spolupráce pri vydávaní diel literatúry faktu, krásnej literatúry, monografií a pod.

13)   V spolupráci s historikmi a samosprávami v najbližšom okolí  Banskej Bystrici usilovať sa o vybudovanie pamätníkov významným udalostiam a osobnostiam národnej, štátnej a matičnej histórie a iniciovať v okolitých obciach vytvorenie „matičných svetlíc“.

14)   Pravidelne sa venovať usporadúvaniu archívov matičnej činnosti v MO MS a vytvoriť potrebné podmienky na ich umiestnenie i možnosti na ich štúdium.

 

              Cez tieto základné ciele programu matičnej práce  v MO MS v rokoch 2017 – 2020 s výhľadom do roku 2025 je potrebné v prvom rade vytvoriť stabilné materiálne a finančné podmienky pre  ich postupné napĺňanie s maximálnou pomocou profesionálnych matičných pracovísk a vedeckých i záujmových odborov Matice slovenskej. Základné ciele matičnej práce na základe získaných skúseností postupne dopĺňať o zámery, ktoré budú prijaté na valnom zhromaždení Matice slovenskej v roku 2017. Takto skompletizovaný program pôsobenia MO MS by mal vytvárať most k budúcim rokom napĺňania poslania Matice slovenskej na pôde MOMS, ktorému by sa malo dostať čo najširšej podpory po stránke obsahovej, materiálnej a finančnej.

 

Banská Bystrica

3.4.2017                                                                                                            

 

N A   /N E/   P O S L E D N E J    S T R A N E ...

B L A H O Ž E L Á M E

 

2.5.  RNDr. Florián HAVIAR, 3.5.  Stella LAZOROVÁ, Justína MLYNÁRČIKOVÁ, 6.5. PhDr. Marcel PECNÍK, Mgr. Jana ŠUSTROVÁ, 7.5. Ján ČIŽMÁR, 11.5. Ing. Michal ADAMIŠ, Božena VYŠNÁ, 12.5. Ing. Dušan ŠIMO, 13.5. Pavol KORBA, 17.5. Anna FRAŇOVÁ, 18.5.  Anna ZIBRINOVÁ, 22.5. Ing. Július JAKUBA, Ing. Mirko KOLIMÁR, JUDr. Jana LAŠŠÁKOVÁ, 25.5. Ján NEMČEK, 26.5. Mgr. Dana OFÚKANÁ, 28.5. Ema ZACHAROVÁ, 30.5. Zdeno RUŽINYI, Elena TOMANÍKOVÁ, Mgr. Oluše VALACHOVÁ. 

 

Želáme Vám, matičiari – májoví oslávenci, k Vašim narodeninám veľa zdravia, šťastia

a spokojnosti!

 

PROGRAM NA MÁJ

 

29.4.     12.00          HUDBA BEZ HRANÍC

                                22. ročník medzinárodného podujatia United Europe Jazz Festival

                                s vystúpením orchestra BB Band dixieland Jazz Band o 17.00 hod.

                                M: Nám. SNP B. Bystrica                 O: Mesto BB, PKO, BB Band

 

2. – 31.5. 2017        VESMÍR JE NÁŠ SVET

                                Výstavka detských  výtvarných prác

                                M: DMS, Dolná  52                          O: Výtvarná sekcia MO MS

 

10.5.  17.30             HOMOLA 60

                                Koncert k životnému jubileu Vlada Homolu

                                M: Sála SOS, Dolná ul.                      O: SOS, MOMS

 

13.5.   6.10              SÚĽOVSKÉ  VRCHY

                                Turistický výlet OZ Stonožka Nemce poplatok pre nečlenov 10 €

                                 M: Nám. Slobody o 6.10 hod.                        O: OZ Stonožka

                                 Kontakt: O.Kostiviarová  0948009105 - 0904056100

 

15.5.   17.00             VÝBOR MO MS

                                 Piate zasadnutie Výboru MO MS spojené so vzdaním úcty k Dňu matiek

                                 M: DMS, Dolná 52                                     O: Výbor MO MS   

 

27.5. 17.00              HRONSECKÁ LIPOVÁ  RATOLESŤ

                                Krajská súťažná prehliadka v speve ľudových piesni 

                                M: KD Hronsek                                           O:  SOS a OÚ Hronsek       

 

30.5.  16.00             VZ MO MS

                                 Valné zhromaždenie MO MS 

                                 M: Pamätník SNP                                      O: Výbor MO MS

                      

15.  - 22. - 29.5.   KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                             Tvorivé stretnutia členiek klubu

                              M: DMS, Dolná 52                                         O: KPČ MO MS

                        

15. - 22. - 29.5.  KLUB SENIOROV LIPA

                               Kultúrnospoločenské stretnutia členov klubu

                               M: DMS, Dolná 52                                   O: Klub Lipa MO MS

                                                                                

4. - 11. - 18. - 25.5. TVORIVÉ STRETNUTIA

                                Členov speváckych skupín Hronky a Horehronci

                                M : DMS, Dolná 52                          O:  Národopisný klub MO MS

                  

                   

UPOZORŇUJEME

VŠETKÝCH ČLENOV MO MS V BANSKEJ BYSTRICI                                                                                                                                                                                                      

·         NA ZAPLATENIE  ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU  za roky 2016 – 2017

·         VŠETKY  ORGANIZÁCIE A INŠTITÚCIE  I  VŠETKÝCH  SPOLUPRACOVNÍKOV NA ZMENU MAILOVEJ ADRESY MO MS:

                    nová mailová adresa je momaticabb@gmail.com

 

 

POZÝVAME                                                                                                          

VŠETKÝCH ČLENOV MO MS                                                                                                         

NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE  MO MS,

ktoré sa uskutoční dňa 30. m á j a 2017 o 16.00 hod.                                   

v priestoroch Pamätníka SNP

 

 

INFORMUJEME

BANSKOBYSTRICKÁ PALETKA 2017

V tomto roku sa uskutoční 7. ročník detskej výtvarnej súťaže                                „Banskobystrická paletka“, ktorej spoluorganizátorom je aj náš MO MS. Práce mladých autorov z MŠ, ZŠ, ZUŠ a SŠ Banskobystrického kraja s ústrednou témou „Môj svet“ si budú môcť Banskobystričania aj návštevníci nášho mesta pozrieť vo vstupnej hale Radnice na Námestí  SNP č. 1 v dňoch  4. - 18. 6. 2017. Vernisáž výstavy s odovzdaním ocenení školám aj jednotlivcom sa uskutoční 6. j ú n a 2017 o 14.00 hod.

 

 

 

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31