Vyhlásenie MO MS v Banskej Bystrici prijaté na Výročnom zhromaždení MO dňa 19.5.2014

30.05.2014 12:32

 

Vyhlásenie MO MS v Banskej Bystrici

prijaté na Výročnom zhromaždení MO dňa 19.5.2014

 

 

            My - členovia MO MS v Banskej Bystrici zhromaždení na svojom výročnom zhromaždení - v dôsledku našej nespokojnosti s vývojom a smerovaním v Matici slovenskej za ostatné roky prijali sme túto výzvu:

Uplynuli vyše 3 roky od Valného zhromaždenia MS v roku 2010, na ktorom sa ujalo riadenia Matice slovenskej tzv. „Nové vedenie“.

Tri roky vo vyše 150 ročnej histórii Matice slovenskej neznamenajú veľký časový úsek. Tri roky nie sú ani dostatočne dlhým časovým obdobím na realizáciu všetkých významných opatrení, ktoré si človek alebo inštitúcia vytýči. Avšak tri roky sú dostatočne dlhým časom, aby sa ukázali smery vývoja. Trendy. Aby sa dostavili prvé hmatateľné výsledky, alebo u náročnejších vecí aspoň čiastkové výsledky pozitívneho smerovania.

Diskutovali sme na svojom zhromaždení, čo sa za zmienené tri roky podarilo. Čo sa ukázalo - aké sú výsledky nového vedenia Matice slovenskej! Žiaľ, napriek snahe – nie je toho veľa v živote Matice slovenskej za ostatné roky, nad čím môže srdce Matičiara zaplesať. Kde je tých sľubovaných nových 100.000 členov MS ? Kde je sľubovaný vyšší kredit Matice v spoločnosti, priestor a kredit v médiách ? Kde je tá ohlasovaná transparentnosť, otvorenosť vo vedení matice slovenskej ? To sú len niektoré z predvolených sľubov p. predsedu Tkáča. Nevidíme ich reálne naplnenie! Nevidíme ani dobré smerovanie k naplneniu sľubov p. predsedu.

Naopak – čo vidíme je – že členská základňa Matice sa zmenšuje prirodzeným úbytkom starších členov. Že Matica sa z okraja spoločenského záujmu dostáva na ešte „krajnejší“ okraj. Že z Matice boli doslova povyhadzovaní viacerí ľudia, ktorých zásluhy za desaťročia ich činnosti a práce sú nespochybniteľné. Že sa presadzujú v niektorých prípadoch vo vedení ľudia, ktorých motívy nie sú celkom isté a priehľadné. Veru - nesmeruje dobrým smerom naša Matica!

Čo je však najhoršie – objavili sa tu nové prvky. Pôžičky! Z rôznych verejných aj súkromných zdrojov. Pôžičky na čo ? Na činnosť miestnych odborov ? Na tú drobnú mravčiu prácu tisícov ľudí ? Nie! Sú to aj pôžičky na platy, na hradenie možno ani nie až tak nevyhnutných služobných ciest, na možno až príliš bujný aparát vedenia MS. Pýtame sa – KTO a Z ČOHO bude tieto pôžičky splácať ? Ako sa vyrovnajú vysoké finančné podlžnosti, ak zo strany štátu len ťažko možno očakávať štedrejšie dotácie? Pýtame sa - čo bude s majetkom Matice slovenskej, keď príde čas splácania a nebudú prostriedky? Sotva sa odvažujeme opýtať sa – čo potom bude s majetkom Matice slovenskej? Napríklad s Neografiou?

Vývoj v Matici slovenskej má zlý smer! Nič na tom nezmenilo – naopak zlý smer len potvrdilo – Valné zhromaždenie MS v r. 2013. Zhromaždenie, z ktorého dodnes nie je uzavretá riadna zápisnica, uznesenia, niektoré ďalšie dokumenty. O čom to svedčí ? Quo vadis Matica naša ???

Žijeme ekonomicky zložitú dobu. Dobu oveľa viac prajnú honbe za mamonou ako rozvíjaniu duchovných hodnôt – hodnôt národnej kultúry, tradičných hodnôt slovenského národa. Poslednou vecou, ktorú Matica potrebuje je – zadĺženie. Preto sme plní obáv o osud Matice. Dnes ju nikto zjavne nechce zatvárať, ako sa to stalo niekoľkokrát v minulosti. Dnes sa jej nikto nevyhráža, otvorene ju nenapáda. Napriek tomu Matica slovenská nekvitne. Nevzmáha sa a neoslňuje. Pokrivkáva a chradne, zmieta sa vo svojich vlastných kŕčoch - čakajúc možno už na „ranu z milosti“. Matičiari - je čas prestať sa nečinne prizerať a začať konať !

Vyzývame vedenie Matice slovenskej, aby si uvedomilo svoje zlyhávanie a aby okamžite pristúpilo k vypracovaniu krízového plánu na umorenie finančných dlhov, na obnovu dôvery voči Matici slovenskej vo verejnosti na zmiernenie rozbrojov a upokojenie atmosféry v členskej základni. S cieľom záchrany Matice slovenskej a konsolidácie celej jej činnosti v období jedného až dvoch rokov.

 

 

V Banskej Bystrici,  dňa 19.5.2014                                                                účastníci VZ MO MS

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31