Program na september 2017

11.09.2017 22:00

 PROGRAM NA SEPTEMBER

 

  1. -  30.9.      FARBY JESENE

                             Výstavka výtvarných prác detí na tému Jeseň okolo nás

                             M: DMS, Dolná 52                               O:  Výtvarná sekcia MO MS

      2.- 3.9.           DNI SVÄTÉHO HUBERTA

                             27.  Celoslovenské poľovnícke slávnosti

                             M:  Svätý Anton                                    O: Múzeum a Obec

      2.9.                 POCTA  PREDKOM

                             26. štúrovský výstup na Pustý hrad

                             M:  Zvolen                           O: Mesto Zvolen, OZ Pustý hrad a MO MS

      4.9.   17.00    VÝBOR MOMS

                            Riadne zasadnutie Výboru MO MS

                            M: DMS, Dolná 52                               O: Výbor MO MS

      10.9.              POZNAJ A OCHRAŇUJ

                            Turistika Stonožka Nemce – odchod  z BB 6.10  Námestie Slobody  10 €

                            Trasa: Západné Tatry -  Salatín – Zverovka – Roháčske pleso - Zverovka

                            Kontakt : O. Kostiviarová  0948 009105 - D.Mydlo 0905 643357

     7. – 10.9.        DNI MESTA

                            360. RADVANSKÝ JARMOK

                            M: Námestie SNP a Nám. Š. Moysesa              O: Mesto BB

     11.9.    17.00    HISTÓRIA PRÍTOMNOSTI

                              Spomienkové stretnutie k 25. výročiu prijatia Ústavy SR

                              M: Pamätník Líp Ústavy SR                      O: Mesto BB, MO MS

     12.9.    10.00   M.RÁZUS a jeho pôsobenie v Brezne

                             Seminár k 80. výročiu úmrtia M. Rázusa

                             M: hotel Ďumbier a Evanj. fara Brezno    O:UKF Nitra, ECAV, MO MS

     22. - 24. 9.       OPEN B. BYSTRICA  

                             22. šachový FIDE turnaj k 25. výročiu prijatia Ústavy SR o Pohár MS

                             M: Internát EF UMB     O: CVČ Junior a Havranské, Mesto BB a MO MS        

18. - 25.9. o 14.00 hod.  KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                              Tvorivé stretnutia členiek klubu

                              M: DMS, Dolná 52                                 O: KPČ MO MS

18. - 25.9. o 14.00 hod. KLUB SENIOROV LIPA

                              Kultúrnospoločenské stretnutia členov klubu seniorov Lipa

                              M: DMS, Dolná 52                     O  : Klub Lipa  MO MS

7. – 14. – 21. - 28.9.  o 16.00 hod. TVORIVÉ STRETNUTIA

                                                       členov speváckych skupín Horehronci a Hronky

                                                       M: DMS, Dolná 52              O: Národopisná sekcia MO MS

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31