Program na Október 2017

05.10.2017 14:22

PROGRAM NA OKTÓBER

 

 

2. – 29.10       JESENNÉ INŠPIRÁCIE

                        Výstavka detských výtvarných prác

                        M: DMS, Dolná  52                                     O:  Výtvarná sekcia MO MS

 

13. – 14.10.     BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA – 9. ročník

                        Programy a tvorivé stretnutia detských a dospelých folklórnych súborov

                        M: Gymnázium AS                                      O: SOS

                                                 

16.10.  16.00   OSOBNOSTI A UDALOSTI

                        Stretnutie členov MO MS k 220. výr. nar. Š. Moysesa, 255. výr. nar.                             

A.    Bernoláka a 110. výročiu Černovskej tragédie

                        M: Dom MS, Dolná 52                            O: Historická sekcia MO MS

 

20.10.  19.00   KRÍŽOM , KRÁŽOM

                        Program skupiny Kollárovci, SĽUK a Horehronskí chlopi

                        M: Aréna Brezno                                     O: Mesto  Brezno, MKS

 

21.10.             NA MITRA

                       Sviatok záveru valaského roka

                       M: Podkonice                                            O: Obec, FS, MO MS

 

28.10.   6.10  TURISTIKA 

                        Turistika s OZ Stonožka - Odchod  Námestie slobody BB 07,10 hod.                                        

                         Trasa: Salajka – Drahová - Slopovo - Klenovské vrchy – Kokava 10,1 km

                         Poplatok 10 € - kontakt: Oľga Kostiviarová 0904056100/ 0948009109

 

Október 2016   OBZRETIE ZA LETOM

                          Hodnotiace semináre folklórnych festivalov Detva, Heľpa, Kokava,

                          Očová, Hrušov     

                          M: Detva, Kokava, Očová, Hrušov     O: Organizátori festivalov

                                                 

 2.- 9.-16.–23.-30.10. o 14.00 hod. KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                          Tvorivé stretnutia členiek Klubu

                          M: DMS, Dolná 52                        O: KPČ MO MS

 

 2.- 9.–16.–23.–30.10. o 14.00  hod.  KLUB SENIOROV LIPA

                         Kultúrnospoločenské stretnutia členov Klubu seniorov Lipa

                        M: DMS, Dolná 52                         O:  Klub Lipa MO MS

 

5.–12.–19. a 26.10. o 16.00 hodTVORIVÉ STRETNUTIA

                            Členov speváckych skupín  Horehronci a Hronky

                            M: DMS, Dolná 52                       O: Národopisná sekcia MO MS

                                                       

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31