Program na október 2015

01.10.2015 20:59

PROGRAM NA OKTÓBER

 

5.10. 17.00      VÝBOR MO MS

                         Zasadnutie Výboru MO MS

                         M: DMS, Dolná 52                                           O: Výbor MO MS

6.10.  14.00    Ľ.ŠTÚR  AKO JAZYKOVEDEC

                       Prednáška prof. Jána Kačalu s besedou k 200. výročiu narodenia Ľ.Štúra

                       M: DMS, Dolná 52                                        O: Literárna sekcia MO MS

11.10. 14.00   MATIČIAR

                        Spomienkové stretnutie k100. výr. nar. správcu MS Juraja Pašku

                        M: KD Zvol. Slatina                           O: Obec, MO MS a IV MS n.o.

16. – 17.10.     BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA

                        Programy a tvorivé stretnutia detských a dospelých folklórnych súborov

                        M: GAS a SOS                                        O: SOS                                                 

24.10.   14.00   ĽUDOVÍT ŠTÚR

                         Slávnostné zhromaždenie k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra

                         Zájazd členov MO MS

                         M: Uhrovec                                        O: MK SR, MS, TSK ECAV

26.10.  15.00   HISTÓRIA

                        Stretnutie členov MO MS k 110. výročiu prijatia Clevelandskej dohody a 95.

                        výročiu vzniku Slovenskej ligy v Amerike

                        M: Dom MS, Dolná 52                                     O: Historická sekcia MO MS

Október 2015   OBZRETIE ZA LETOM

                          Hodnotiace semináre folklórnych festivalov        

                          M: Detva, Kokava, Očová, Hrušov                   O: Organizátori festivalov                                                

 5.- 12. -19. – 26.10.  o 14.00 hod. KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                                                Tvorivé stretnutia členiek klubu

                                                M: DMS, Dolná 52                        O : KPČ MO MS

 5.- 12. – 19. – 26.10   o 14.00  hod.  KLUB SENIOROV LIPA

                                                 Kultúrnospoločenské stretnutia členov Klubu seniorov Lipa

                                                 M: DMS, Dolná 52                             O:  Klub Lipa MO MS

1.– 8. – 15. – 22. a 29.10. o 16.00 hodTVORIVÉ STRETNUTIA

                                                Členov speváckych skupín Horehronci a Hronky

                                                M: DMS, Dolná 52                    O: Národopisná sekcia MO MS                                               

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31