Program na október 2013

30.09.2013 11:51
 

PROGRAM NA OKTÓBER

 
18. - 19.10.      VALNÉ ZHROMAŽDENIE MATICE SLOVENSKEJ
                          M : Martin                                                    O: Matica slovenská
21.10. o 17.00   VÝBOR MO MS
                           Ôsme zasadnutie výboru MO MS   
                           M: DMS, Dolná 52                                        O: Výbor MO MS      
23.10. o 18.00   KONCERT 
                          Prezentácia CD FS Partizán k 55. výročiu založenia
                          M: sála SOS                                                 O: SOS a FS Partizán
26.10.  o 9.00   POZNAJ A OCHRAŇUJ
                          Vychádzka členov MO MS 
                          M:  Ľubietová                                                 O: Turistická sekcia MO MS        
26.10.   17.00   VALASKÝ ROK
                          Folklórne podujatie k záveru valaského roka Na Mitra 
                         M: Ľubietová                                         O: SOS, Národopisná sekcia MO MS
Október 2013   OBZRETIE ZA LETOM
                          Hodnotiace semináre folklórnych festivalov v Detve, Kokave, Očovej   
                          a Hrušove
                          M: Detva, Kokava, Očová, Hrušov             O: Programové rady festivalov                                           
28.10. o 16.00   OSOBNOSTI A UDALOSTI
                          Stretnutie členov MO MS k 125. výr. nar. M.Rázusa, 95.výr. Martinskej  
                          deklarácie
                          M: DMS, Dolná 52                                      O: Lit. a Hist. sekcia MO MS
14. a 28.9. o 14.00 TVORIVÉ STRETNUTIA
                          členiek Klubu paličkovanej čipky
 7.-14.-21.-28.9. o 14.00 STRETNUTIA
                          členov Klubu seniorov LIPA
október 2013:   STRETNUTIA členov speváckych skupín Hronky, Trnky, Horehronci
 
 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31