Program na november 2017

08.11.2017 13:07

PROGRAM NA NOVEMBER

 

1.  a 2.11.      SPOMÍNAME S LÁSKOU

                      Spomienka na národných dejateľov pri sochách, pamätných tabuliach 

                      v meste a na cintorínoch v Banskej Bystrici

                      M: B. Bystrica                                               O:  Výbor MO MS

                             

4.11.             TURISTIKA

                      Turistika s OZ Stonožka - odchod o 7.10  Nám. slobody

                      Trasa: Lehôtka pod Brehy – Pustý hrad – Sklené Teplice  8,7 km

                      Poplatok: 10 €  Kontakt: Oľga Kostiviarová 0904056100/ 0948009109

 

6.11.  17.00   VÝBOR MO MS

                      Zasadnutie výboru MO MS

                       M: DMS, Dolná 52                                         O: Výbor MO MS 

 

10.- 11. 11.    MATICA SLOVENSKÁ 2017

                       Valné zhromaždenie Matice slovenskej

                       M: Liptovský Mikuláš                                    O: Výbor MS

 

11.11.  18.30  FESTIVAL V.F.BYSTRÉHO

                       37. festival  zborového spevu

                       M: Robotnícky dom B. Bystrica                   O:  Mesto, NOC a UMB

 

14.11.  16.00   HISTÓRIA - OSOBNOSTI A UDALOSTI

                        Prednáška s besedou pre členov MO  MS k 195. výr. nar.  A.H. Krčméryho                    

                        a 28.výročiu Novembra 1989 -  Dňa slobody a demokracie                                                                                                 

                       M: DMS, Dolná 52                                       O: Historická sekcia MO MS

 

19.11.  10.00   POZNAJ A OCHRAŇUJ

                        Vychádzka členov Klubu Lipa a členov MO MS na Ondrejský jarmok

                        M: Brezno                               O: Turistická sekcia MO a Klub LIPA

 

24.- 26.11.      KATARÍNSKE DNI

                       16. ročník kultúrno-spoločenského podujatia

                       M: Čierny Balog                                  O:  OÚ, OZ Kýčera a MO MS

 

 6. - 13. - 20. a 27.11. o 14.00  hod. KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                                                          Tvorivé stretnutie členiek klubu

                                                          M: DMS, Dolná 52                      O:  KPČ MO MS

 

 6. - 13.- 20. a 27.11  o 14.00 hod.  KLUB SENIOROV LIPA

                                                 Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu seniorov Lipa

                                                 M: DMS, Dolná 542                           O:  Klub Lipa MO MS

 

 2 . - 9.  – 16. – 23. a 30.11.  o 16.00 hod.  TVORIVÉ STRETNUTIA

                                                  členov speváckych skupín Horehronci a Hronky 

                                                  M: DMS, Dolná 52            O: Národopisná sekcia MO MS

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31