Program na november 2013

12.11.2013 18:04
PROGRAM NA NOVEMBER
 
 2.11.2013  o 16.00   SPOMÍNAME S LÁSKOU
                                  Spomienka na národných dejateľov pri sochách, pamätných tabuliach  
                                  v meste a na cintorínoch v Banskej Bystrici
                                  M: B.Bystrica                                                O: MO MS a sekcie                                                                                                                    
8. - 10.11.2013        BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA
                                 Programy a tvorivé stretnutia detských a dospelých folklórnych súborov
                                 M: GAS B.Bystrica                                           O: SOS
18.11.2013   o 16.00 HISTÓRIA
                                  Stretnutie členov MS k 160. narodeninám J.Škultétyho              
                                  M: DMS, Dolná 52                                  O: Literárna sekcia MO MS
22. - 23.11.2013     TRADÍCIE   -  OD SVADBY KU SVADBE
                                 Program FS Partizán pri 55. výročí vzniku súboru
                                 M: Štátna opera. Aula UMB                           O: Združenie FS                                   
23.11.2013   o 10.00   POZNAJ A OCHRAŇUJ
                           Vychádzka členov MO MS na podujatie Katarínske dni v Čiernom Balogu
                           M: Čierny Balog                                 O: Turistická sekcia a klub Lipa 25.11.2013  O 17.00 VÝBOR MO MS
                                   Ôsme zasadnutie Výboru MO MS
                                   M: DMS, Dolná 52                                     O: Výbor MO MS
 11. a 25.11. o 14.00  hod. KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
                                   Tvorivé stretnutie členiek klubu
                                   M: DMS, Dolná 52                                    O: KPČ MO MS
 4. - 11. - 18. a 25.11  o 14.00 hod.  KLUB SENIOROV LIPA
                                    Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu seniorov Lipa
                                    M: DMS, Dolná 542                           O: Klub Lipa MO MS
 7. - 14. - 21. a 28.11.  o 16.00 hod.   TVORIVÉ STRETNUTIA
                                   členov speváckych skupín Horehronci a Hronky a ĽH 
                                   M: Dom MS, Dolná 52          O: Národopisná sekcia MO MS
 
 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31