Program na marec 2014

27.02.2014 20:53

PROGRAM NA MAREC

 

   3.3. 17.00         VÝBOR MO MS

                             Tretie riadne zasadnutie v roku 2014 s pripomenutím sviatku Dňa žien

                             M: DMS, Dolná 52                                   O: Výbor MO MS

  7.3. o 19.00       OD SVADBY KU SVADBE

                            Repríza premiérového programu FS Partizán

                            M: KD Slovenská Ľupča                       O: FS Partizán

   17.3. o 15.30    OSOBNOSTI

                            Stretnutie členov klubu Lipa - 190. výr. nar. G.K.Laskomerského

                            M: DMS, Dolná 52                               O: Literárna sekcia MO MS

   22.3. o 10.00    POZNAJ A OCHRAŇUJ

                            Turistická vychádzka členov MO MS

                            M: Modrý Kameň                           O: Turistická sekcia MO MS

   24.3. o 15.30    UDALOSTI A OSOBNOSTI HISTÓRIE

                            Stretnutie členov MS na témy 170. výr. exodu štúrovcov, vznik textu

                            hymnickej piesne Nad Tatrou sa blýska a pripomenutie 330. výr. nar.

                            Mateja Bela a 75. výročia vzniku prvej Slovenskej republiky                                                                                        

                            Miesto: DMS, Dolná 52                O: Historická sekcia MO MS  a klub Lipa

   28.3. o 18.00   PIESNE MOJE PIESNE

                           Koncert speváckych skupín folklórnych súborov

                           M: komorná sála SOS                        O: SOS a FS

    3.-17.-31.3. o 14.00  KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                           Tvorivé stretnutia členiek klubu

    3.-10.-17.-24.-31.3. o 14.00  KLUB SENIOROV LIPA

                            Kultúrno-spoločenské stretnutia  klubu seniorov MS

                            M: DMS, Dolná 52                              O: Klub Lipa MO MS

    6.-13.-20.-27.3. o 16.00 TVORIVÉ STRETNUTIA

                            Tvorivé stretnutia členov speváckych skupín Hronky, Hronci a ĽH

                            M: DMS, Dolná 52                               O: Národopisný klub MO MS

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31