Program na marec 2013

25.02.2013 17:36

 

 
PROGRAM NA MAREC
 
   4.3. 17.00         VÝBOR MO MS
                            Tretie riadne zasadnutie v roku 2012
                            M: DMS, Dolná 52                                   O: Výbor MO MS
   11.3.  16.00       DEŇ ŽIEN
                            Slávnostné stretnutie členiek MS a úcta učiteľkám bystrických škôl
                            M: DMS, Dolná 52                                    O: MO MS a klub Lipa
   18.3.    15.00    OSOBNOSTI 
                           Stretnutie členov k 110. výr. nar. F. Kráľa, 125. výr. nar. I. Stodolu 
                                                        a100. výr. nar. D. Tatarku  
                           M: DMS, Dolná 52                                   O :  Literárna sekcia MO MS 
   21.3.   13.00    MATICA SLOVENSKÁ A BANSKÁ BYSTRICA
                           Prednáška k 150. výročiu vzniku MS pre študujúcu mládež v rámci 17.  
                            ročníka festivalu Literárna Banská Bystrica 2013
                            M. DMS, Dolná 52                                O: MOMS, ŠVK-LHM
   23.3.   10.00    POZNAJ A OCHRAŇUJ
                           Zimná turistická vychádzka členov MO MS 
                            M: okolie B. Bystrice                             O: Turistická sekcia MO MS
   25.3.   15.00    HISTÓRIA - AKO ĎALEJ 
                           Stretnutie členov MS na tému „Poslanie MS v prítomnosti“                                          
                           M: DMS, Dolná 52                  O: Historická sekcia MO MS a klub Lipa
   29.3. -  2.4.2013    SVIATKY VEĽKEJ NOCI
   4. a 18.3.  o 14.00   KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
                                   Tvorivé stretnutia členiek klubu
                                   M: DMS, Dolná 52                        O: KPČ MO MS
    4. -11. -18. -25.3. o 14.00  KLUB SENIOROV LIPA
                              Kultúrno-spoločenské stretnutia členov DC Lipa
                              M: DMS, Dolná 52                              O:  DC Lipa MO MS
    5. - 7.- 12. - 14. - 19. -21. - 26. -28.3.  o 16.00 TVORIVÉ STRETNUTIA
                              Tvorivé stretnutia členov speváckych skupín Hronky, Hronci a ĽH 
                               M: DMS, Dolná 52                               O: Národopisný klub MO MS
 
 
 
 
 
UPOZORŇUJEME ČLENOV MO MS,
že valné zhromaždenie MO MS, ktoré bude hodnotiť obdobie rokov 2010-2013 a schváli program MO MS na roky 2013-2016, sa uskutoční dňa 13. mája 2013 o 16.00 hod. v kinosále Múzea SNP v Banskej Bystrici.
 
 
 
 
         
 
 
 
 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31