Program na marec 2012

01.03.2012 17:53

 PROGRAM  NA  MAREC

 

2.3.   15.00    AKO ĎALEJ

                      stretnutie členov MS s poslancom NR SR Doc. Dušanom Čaplovičom na témy:              

                      Súčasnosť a budúcnosť národnej a tradičnej ľudovej kultúry, Vlastenectvo vo 

                      výchove a vzdelávaní na školách, Poslanie MS a duchovná kultúra

                      M: Dom MS                                   O:  MO MS

5.3.    17.00   VÝBOR MO MS

                      tretie riadne zasadnutie v roku 2012

                      M: Dom MS                                  O: Výbor MO MS

8.3.    16.00   DEŇ ŽIEN  

                       slávnostné stretnutie členiek MS

                       M: Dom MS                                   O: MO MS a klub Lipa

12.3.  15.00    OSOBNOSTI 

                       stretnutie členov MS k 50. výr. smrti Ľuda Ondrejova                         

                       a 35.výročiu smrti Ivana Stodolu

                      M: Dom MS                                    O: MO MS 

19.3.  15.00   HISTÓRIA

                      stretnutie členov MS k 195. výr. nar. Jozefa Miloslava Hurbana 

                      a 135. výr. smrti Jozefa Kozáčeka

                      M: Dom MS                                   O: MO MS a klub Lipa

26.3.  16.00   DEŇ UČITEĽOV  

                      stretnutie  pedagógov bystrických škôl na matičnej pôde

                      M: Dom MS                                    O: MO MS a PF UMB

30.3.  10.00  POZNAJ A OCHRAŇUJ

                     vlastivedná vychádzka členov MS do zimnej prírody

                     M: okolie B.Bystrice                       O: Turist. sekcia MO MS

5. a 19. 3.  o 14.00  KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                                tvorivé stretnutia členiek klubu

                                M: Dom MS                          O: KPČ MO MS

5. - 12. - 19. a 26.3. o 14.00 KLUB SENIOROV LIPA

                                kultúrnospoločenské stretnutia klubu seniorov MS

                               M: Dom MS                            O: Klub Lipa MO MS

8. - 15. - 22. a 29. 3. o 16.00 SPIEVAME  SI 

                           tvorivé stretnutia členiek ŽSS Hronky - kolektívneho člena MO MS

                           M: Dom MS                                O: FS Združenie

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31