Program na máj 2013

08.05.2013 22:00

 

PROGRAM NA MÁJ 
 
6.5.   17.00     VÝBOR MO MS
                       Piate zasadnutie Výboru MO MS
                       M: DMS, Dolná 52                                  O: Výbor MO MS
7. - 8.  5.       HUDBA BEZ HRANÍC
                       18. ročník medzinárodného jazzového a dixielandového festivalu
                        M: B. Bystrica - Nám. SNP                  O:  PKO, mesto BB, MO MS
13.5.  16.00    VZ MO MS
                        Riadne valné zhromaždenie MO MS
                        M: Múzeum SNP                                   O: Výbor MO MS
16.5.  16.00     DEŇ MATIEK
                        Stretnutie matiek - členiek MO MS s kultúrnym programom DFS 
                        Matičiarik
                        M: DMS, Dolná 52                                O: Výbor MO MS
18.5.   10.00   TRADÍCIE
                        Turičný jarmok a folklórne podujatie súboru Partizán
                        M: Slov. Ľupča                                      O: OcÚ, Združenie FS
20.5.   15.00    OSOBNOSTI 
                        Prednáška a beseda k 85. výročiu úmrtia Martina Kukučína, 130. výročiu 
                         úmrtia Sama Chalupku
                         M: DMS, Dolná 52                               O: Literárna sekcia MOMS  
25.5.  10.00     POZNAJ A OCHRAŇUJ
                        Vlastivedná vychádzka členov MO MS
                        M: okolie B.Bystrice                               O: Turistická sekcia MO MS             
27.5. 15.00     HISTÓRIA
                       Stretnutie členov MO MS pri 95. výr. Pittsburgskej dohody
                        a 165. výr. Žiadostí slovenského národa 
                        M: DMS, Dolná 52                                 O: Historická sekcia MOMS        
6.  - 20.5.  14.00  KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
                              Tvorivé  stretnutia členiek klubu 
                              M:  DMS                                           O: KPČ MO MS
6. -13. -20.- 27.5.  14.00  KLUB SENIOROV LIPA
                              Kultúrnospoločenské stretnutia členov DC Lipa
                             M: DMS, Dolná 52                           O: DC Lipa MO MS
7.- 9.-13.-16.-21.-23.-27.-30.5.   16.00 TVORIVÉ STRETNUTIA
                             Členov speváckych skupín a orchestra BB Band
                             M: DMS, Dolná 52                          O:  Národopisný klub MO MS
                   
                    
 
 
 
 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31