Program na Júl 2016

03.07.2016 21:12

PROGRAM NA JÚL

 

1.– 30.7.          MAĽOVANÉ OBRÁZKY

                        Výstavka  výtvarných prác detí k 120. výročiu narodenia J.C. Hronského

                        M: Dom MS, Dolná 52                                      O: Výtvarná sekcia MO MS

2.7.                  VÝSTUP NA VEPOR

                        Turistika OZ Stonožka Nemce - poplatok 10 €  

                        Trasa:  7.10 Námestie Slobody - Starý Majer - Vepor - Strelníky  21,6 km     

4.7.                  VÝBOR MO MS

                          Siedme stretnutie výboru MO MS s pripomenutím105. výr. nar. Jána Cikkera

                          M: Dom MS, Dolná  52                                  O: Výbor MO MS            

8. – 10.7.          FSP DETVA 2016

                         51. ročník festivalu tradičnej ľudovej kultúry s účinkovaním kolektívnych

                          členov MO MS

                          M: Detva - amfiteáter                           O: Mesto Detva, KCAS, USŽZ

16. – 17.7.          OZVENY STAROSLOVIENČINY

                           21. ročník festivalu duchovnej a ľudovej piesne

                           M: Telgárt - Kráľová Hoľa                 O: Obec, MOMS, SOS, AIA Centrum

 17 .7.                POZNAJ A OCHRAŇUJ

                          Vychádzka členov MO MS na 15. ročník Národný výstup na Sitno

                          pri 24. výročí prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR

                          M: Sitno                                                   O: Turistická sekcia MO MS

21.7.                   POCTA M. R. ŠTEFÁNIKOVI

                           Stretnutie  členov MO a obyvateľov Sásovej pri buste M.R .Štefánika

                           M:  B.Bystrica- Sásová                           O:  MO MS a Spoločnosť MRŠ

23.7.                    REZBÁRSKY DEŇ

                            13. ročník tvorivých dielni ľudových rezbárov

                            M: Štiavnické Bane                                   O:  MO MS a OcÚ Št. Bane

7. -14. - 21. - 28. 7.  TVORIVÉ STRETNUTIA

                                 členov speváckych skupín Horehronci a Hronky

                                 M: DMS, Dolná 52                                                                 O:  MO MS

4. - 11. -18. - 25.7.    o 14.00   KLUB SENIOROV LIPA

                                  Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu

                                  M: DMS, Dolná 52                                                O: Klub Lipa MO MS

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31