Program na júl 2015

01.07.2015 20:58

PROGRAM NA JÚL

                

6.7.     17.00       VÝBOR MO MS

                           Siedme zasadnutie výboru MO MS s pripomenutím 135. výr. nar.

                           M.R.Štefánika  a15. výročia knižničného zákona

                           M: DMS, Dolná 52                                      O: Výbor MO MS                            

10. - 12.7.2012   FSP DETVA 2015

                            50. ročník festivalu tradičnej ľudovej kultúry

                             Triptych Poklony: Kultúrnemu dedičstvu, Legendám ľudovej hudby

                             a Slávnostiam v Detve s účinkovaním kolektívnych členov MO MS

                             M: Detva - amfiteáter                           O: Mesto Detva, KCAS, USŽZ

18.7.     18.00      ZVRCHOVANOSŤ SLOVENSKA

                           Stretnutie členov MO MS k 23. výročiu prijatia Deklarácie o zvrchovanosti            

                           SR

                           M: Ihrisko Medzibrod                              O: OV SNS a MO MS

18. – 19.7.           OZVENY STAROSLOVIENČINY

                            21. ročník festivalu duchovnej a ľudovej piesne

                            M: Telgárt - Kráľová Hoľa                 O: Obec, MOMS, SOS, AIA Centrum

 19 .7.                  POZNAJ A OCHRAŇUJ

                            Vychádzka členov MO MS na 14. ročník Národný výstup na Sitno

                             pri 23. výročí prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR

                             M: Sitno                                             O: Turistická sekcia MO MS

25.7. o 11.00      REZBÁRSKY DEŇ

                           12. ročník tvorivých dielní ľudových rezbárov

                           M: Štiavnické Bane                             O: MO MS a OcÚ Š.Bane

9. -16. - 23. - 29. 7.  TVORIVÉ STRETNUTIA

                                 členov speváckych skupín Horehronci a Hronky

                                 M: DMS                                              O: MO MS

6. - 20.7    o 14.00  KLUB PALIČKOVANEJ ČIPK

                                tvorivé stretnutia členiek klubu

                                M: DMS, Dolná 52                             O: KPČ MOMS

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31