Program na júl 2012

07.08.2012 10:49

 PROGRAM NA JÚL

 

6. - 8.7.2012  FSP DETVA 2012

                      47. ročník festivalu tradičnej ľudovej kultúry

                      M: Detva                                O: Mesto Detva, KCAS,USŽZ

14. - 15.7.     TRADÍCIE - STRETNUTIE FUJARISTOV

                      Tradičné stretnutie výrobcov a interpretov fujarovej hry na Slovensku

                       M: Korytárky                         O:  Obec a Združenie

 15.7.             POZNAJ A OCHRAŇUJ

                      Vychádzka členov MO MS na Národný výstup na Sitno

                       pri 20. výročí prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR

                       M: Sitno                                 O: Turistická sekcia MO

 16.7.    15.00   HISTÓRIA

                      Stretnutie členov MO k 185. výročiu návrhu na vznik Matice slovenskej

                      a pripomenutiu si sviatku sv. Cyrila a Metoda

                      M: DMS, Dolná 52                 O: Historická sekcia MO

20.7. o 18.00  KRAJSKÁ RADA MS

                        prvé zasadnutie Krajskej rady MS Banskobystrického kraja 

                        po krajskom sneme MS

                        M: KD Zvolenská Slatina     O:  KR MS a MO MS

20.7.  o 20.20   ZVRCHOVANOSŤ SLOVENSKA

                         Stretnutie pri 20. výročí prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenska

                          M: Zvol. Slatina                   O: MOMS a Obec Zv. Slatina 

21.7.                 REZBÁRSKY DEŇ

                         9. ročník tvorivých dielni ľudových rezbárov

                         M: Štiavnické Bane               O:  MO MS a OcÚ

30.7. - 3.8.       LETNÝ TÁBOR TRADIČNÝCH TECHNÍK

                        7. prázdninová škola tradičných remesiel pre deti  - 1. časť 

                        M: Špania Dolina                    O: Obec Šp. Dolina, SNZ,MOMS

12. - 16. - 25. 7. TVORIVÉ STRETNUTIA

                           členov speváckych skupín Horehronci a Hronky 

                           M: DMS, Dolná 52              O: Národopisná sekcia MO MS

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31