Program na január 2017

11.01.2017 10:41

PROGRAM NA JANUÁR

 

 

4. – 31.1. 2017           ŽIVOT V NAŠOM MESTE 

Výstavka  výtvarných prác detí

M : DMS, Dolná 52                  O: výtvarná sekcia MO MS

 

8.1.2017   9.00          NOVOROČNÝ TURNAJ

                                  Šachový turnaj o Pohár MO MS k 24. výročiu vzniku SR

                                  M: SOU Kremnička                  O:  ŠK CVČ Junior, MO MS

 

9.1.2017  17.00          OTVÁRAME ROK NOVÝ

                                    Zasadnutie výboru MO MS – plán činnosti roka 2017

                                    M: DMS, Dolná 52                     O: Výbor MO MS

 

16.1.2017  15.30        S ÚCTOU K ŽIVOTU  OSOBNOSTI

                                   Pripomenutie si 170. výročie narodenia S. Hurbana Vajanského 

                                   M: DMS Dolná 52                          O: Literárna sekcia MO MS

 

28.1.2017  16.00       POZNAJ A OCHRAŇUJ

                                  Výlet členov turistickej a vlastivednej sekcie MO MS vlakom do  

                                  Tisovca

                                  M: Tisovec                                     O: Turistická sekcia MO MS

 

4.2.2017  19,00          CELOOBECNÓ ZHROMAŹDENIA OBCE LIPTOVSKEJ

                                   Dom misijného hnutia                  O: Obec Liptovská

      

 9. - 16. - 23. – 30.1.  o 14.00   KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                                          Tvorivé stretnutie  členiek klubu

                                          M: DMS, Dolná 52                             O: KPČ  MO MS

 

9. - 16. - 23. – 30.1.  o 14.00  KLUB SENIOROV  LIPA

                                               Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu

                                               M: DMS, Dolná 52                          O: Klub Lipa MO MS

 

12. - 19. - 26. 1.         TVORIVÉ STRETNUTIA

                                   členov speváckych skupín Hronky, Horehronci

                                   M: DMS, Dolná 52                         O: Národopisná sekcia MO MS

                              

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31