Program na január 2014

07.01.2014 16:52
 

PROGRAM NA JANUÁR

 
5.1. 2014   9.00          NOVOROČNÝ  TURNAJ
                                   Šachový turnaj k 21.výročiu vzniku SR o Pohár  MO MS
                                   M: SOU Kremnička         O:  ŠK, CVČ Junior, MOMS        
7.1.2014                     K NOVÉMU ROKU  
                                  Výstavka výtvarných prác detí k otvoreniu Roka vzdelanosti Slovenska
                                  M: DMS, Dolná 52                  O: výtvarná sekcia MO MS
13.1.2014  17.00        OTVÁRAME ROK NOVÝ
                                    Zasadnutie Výboru MO MS
                                    M: DMS, Dolná 52                     O: Výbor MO MS
17.1.2014  19.00         S ÚCTOU K ŽIVOTU
                                    Slávnostný program 55. výročia FS Partizán
                                    M: KD Slovenská Ľupča           O: Národopis. sekcia MO, Obec Ľupča
25.1.2014   10.00       POZNAJ A OCHRAŇUJ
                                   Stretnutie členov turistickej a vlastivednej sekcie MO MS - zámery
                                   plánu vychádzok a zájazdov spolu s členmi klubu Lipa v roku 2014
                                   M: DMS, Dolná                        O: Turistická sekcia MO MS                                                
27.1.2014 15.30        OSOBNOSTI A UDALOSTI
                                   Prednášky s besedami k 5. výročiu úmrtia Milana Rúfusa s doc. PaedDr. 
                                   Júliusom Lomenčíkom, PhD. a  k 95. výročiu obnovenia Matice                      
                                   Slovenskej s PhDr. Marcelkom Pecníkom
                                   M: DMS, Dolná 52                 O: Literárna a historická sekcia MO MS
 13. a 27.1. o 14.00    KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
                                   Tvorivé stretnutie členiek klubu
                                   M: DMS, Dolná 52                             O: KPČ  MO MS
13.-20.-27.1. o 14.00  KLUB SENIOROV  LIPA
                                   Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu
                                   M: DMS, Dolná 52                                 O: Klub Lipa MO MS
9.-13.-16.-20.-23.-30.1   TVORIVÉ STRETNUTIA
                                      Členov speváckych skupín Hronky, Horehronci a ľudovej hudby
                                      M: DMS, Dolná 52                         O: Národopisná sekcia MO MS
                                                             
 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31