Program na január 2013

08.01.2013 17:03

 

PROGRAM NA JANUÁR
 
6.1. 2013   9.00      NOVOROČNÝ  TURNAJ
                               Šachový turnaj k 20.výročiu vzniku SR o Pohár  MO MS
                              M: SOU Kremnička         O:  ŠK ,CVČ Junior, MOMS
6.1.2013  18.00     VEČER TROJKÁĽOVÝ
                               Stretnutie  členov obce rodákov z Gemera -Malohontu venované 95. výr. 
                               nar. Bartolomeja Urbanca a 105. výr. nar. Ireny Tonkovičovej
                              M: Jedáleň  Pošta         O:  Klub Gemerčanov, Národopisná sekcia MO MS
7.1.2013                K NOVÉMU ROKU  
                               Výstavka  výtvarných prác detí k otvoreniu Roka Matice slovenskej          
                              M: Dom MS, Dolná 52                  O: výtvarná sekcia MO MS
7.1.2013  17.00      OTVÁRAME ROK NOVÝ
                               Zasadnutie výboru MO MS
                              M: DMS, Dolná 52                 O : MO MS
14.1.2013  15.00   OSOBNOSTI
                              Literárna prednáška s besedou k 95. výr. nar. Izidora Žiaka  Somolického
                              s PhDr. Janou Borguľovou
                               M: DMS , Dolná 52                                   O: Literárna sekcia MO MS
21.1.2013  15.30    MYŠLIENKY  SLOVANSTVA
                               Prednáška s besedou k 190. výr. nar. Petra Kellnera Hostinského a
                               65. výr. úmrtia Jozefa Škultétyho s PaedDr. Júliusom Lomnečíkom
                               M: DMS, Dolná 52                 O: MO MS                  
28.1.2013 16.00      HISTÓRIA
                               Prednáška s besedou k 20. výročiu vzniku zvrchovanej SR s pripomenutím 
                               odkazu Memoranda národa slovenského pri 135. výr. nar. Jána Koniareka
                               s Ing. Mirkom Kolimárom a  PhDr. Marcelom Pecníkom                     
                               M: DMS, Dolná 52                  O:  Historická sekcia  MO MS
26.1.2013   9.00     POZNAJ A OCHRAŇUJ
                               Stretnutie členov turistickej a vlastivednej sekcie MO MS
                               M: DMS, Dolná 52                              O:  Turistická sekcia MO MS
7.  - 21.1.  o 14.00   KLUB PAĽIČKOVANEJ ČIPKY
                                   Tvorivé stretnutie  členiek klubu
                                  M: DMS, Dolná 52                             O:  KPČ  MO MS
7. - 14. - 21. - 28.1. o 15.00  KLUB SENIOROV  LIPA
                                   Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu
                                  M: DMS, Dolná 52                                 O:  Klub Lipa MO MS
8. - 10. - 11. - 14. - 15. - 17. - 21. - 22. - 24. - 28. - 29. - 30.1  TVORIVÉ STRETNUTIA
                                   členov speváckych skupín Hronky, Horehronci a ľudovej hudby
                                    M: DMS, Dolná 52                             O: Národopisná sekcia MO MS
2.2.2013  o 19.00     CELOOBECNÔ ZHROMAŽDENIA  LIPTOVSKÔ
                                 Výročné stretnutie členov obce rodákov z Liptova
                                 M:  Hotel Dixon                                O:  Obec Liptovská  MO MS
                          
 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31