Program na február 2016

01.02.2016 18:40

PROGRAM NA FEBRUÁR

 

2.2. o 18.30      BYSTRICKÉ FAŠIANGY

                         Program súborov venovaný fašiangovému zvykosloviu

                         M: Dom MH – Skuteckého ul.                              O: SOS a súbory

5. - 7.2.            UŽ SA FAŠANG KRÁTI

                         21. ročník prezentácie fašiangových zvykov Slovenska

                         M: Čierny Balog                             O: OÚ, FS Kýčera, MO MS

8.2. o 17.00      VÝBOR MO MS

                         Druhé riadne zasadnutie v roku 2016

                         M: DMS, Dolná 52                        O: Výbor MO MS

13.2. o 10.00    KRAJSKÁ RADA MS

                         Prvé zasadnutie KR MS BBK v roku 2016

                         M: DMS, Dolná 52                        O: KR MS BBK, DMS                   

15.2. o 15.30    OSOBNOSTI A UDALOSTI

                         Stretnutie členov MS k 95. nar. Jozefa Mistríka (2.2.1921) a 120. nar.

                         J.C.Hronského (23.2.1896)                

                         M: DMS, Dolná 52                         O: Literárna sekcia MO MS

27.2.                 POZNAJ A OCHRAŇUJ

                         Poznávací zájazd členov MO MS a klubu Lipa

                         M: Heľpa                             O: Turistická sekcia MO MS a Klub Lipa

29.2. – 4.3.      JARNÉ PRÁZDNINY ŠKôL BBSK                                           

1., 15. a 29.2. o 14.00      KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                                         Tvorivé stretnutia členiek klubu 

                                         M: DMS, Dolná 52                   O: KPČ MO MS

1., 8., 15., 22. a 29.2. o 14.00   KLUB SENIOROV LIPA

                                                  Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu

                                                  M: DMS, Dolná 52            O: Klub Lipa MO MS

4., 11., 18. a 25.2. od 15.30 – do 20.00    TVORIVÉ STRETNUTIA

                                                 členov speváckych skupín Hronky, Hronci a ĽH

                                                 M: DMS, Dolná 52              O: Národopisný klub MOMS

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31