Program na február 2015

02.02.2015 20:50

PROGRAM NA FEBRUÁR

 

31.1.  19.00          CELOOBECNÔ ZHROMAŽDENIA LIPTOVSKÔ

                             Výročné stretnutie členov obce rodákov z Liptova - bál

                             M:  Dom Misijného hnutia                          O: Obec Liptovská MO MS

9.2. 17.00             VÝBOR MO MS

                             Druhé riadne zasadnutie v roku 2015

                             M: DMS, Dolná 52                                  O: Výbor MO MS

12.2.    18.00        BANSKOBYSTRICKÉ  FAŠIANGY

                             Program venovaný fašiangovému zvykosloviu

                             M: Dom MH, Skuteckého ul.                      O: SOS a folklórne súbory

14.2.  10.00          KRAJSKÁ RADA MS

                             Prvé zasadnutie KR MS BBK v roku 2015

                             M: DMS, Dolná 52                                     O: KR MS BBK, DMS                          

23.2.  15.30        OSOBNOSTI A UDALOSTI

                           Stretnutie členov MS k 105. výr. nar. A. Matušku, 115. výr. nar. A.A.Baníka  

                            a 25. výročia stretnutia Slovákov z južného Slovenska v Šuranoch                 

                           M: DMS, Dolná 52                                 O: Literárna a Histor. sekcia MO MS

28.2.                   POZNAJ A OCHRAŇUJ

                           Poznávacia vychádzka členov MO MS

                           M: Heľpa                                                 O: Turistická sekcia MO MS                                           

2.  a  16.2.  o 14.00      KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                                     Tvorivé stretnutia členiek klubu 

                                     M: DMS, Dolná 52                          O: KPČ MO MS

2. - 9. - 16. a 23.2. o 14.00   KLUB SENIOROV LIPA

                                              Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu

                                              M: DMS, Dolná 52                   O: Klub Lipa MO MS

5. - 12. - 19. a 26.2. od 15.30 – do 20.00    TVORIVÉ STRETNUTIA

                                              členov speváckych skupín Hronky, Hronci a ĽH

                                               M: DMS, Dolná 52                   O: Národopisný klub MOMS

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31