Program na február 2014

31.01.2014 20:53

PROGRAM NA FEBRUÁR

 
1.2.  19.00          CELOOBECNÔ ZHROMAŽDENIA LIPTOVSKÔ
                           Výročné stretnutie členov obce rodákov z Liptova
                           M: Dom misijného hnutia                 O: Obec Liptovská MO MS
3.2. 17.00          VÝBOR MO MS
                           Druhé riadne zasadnutie  v roku 2014
                           M: DMS, Dolná 52                            O: Výbor MO MS 
8.2. 10.00           KRAJSKÁ RADA MS
                           Prvé zasadnutie KR MS BBK v roku 2014
                           M: DMS, Dolná 52                            O: KR MS BBK, DMS
17.2. o 16.00      HISTÓRIA 
                           Spomienková slávnosť pri príležitosti 150.výr. nar. Jozefa MURGAŠA
                           M: Tajov                               O: Obec, Farský úrad, Klub J.Murgaša a JGT 
22.2.                   STRETNUTIE S PRÍRODOU
                           Vlastivedná vychádzka matičiarov do Nemeckej
                           Informácie o odchode B.Korytko: 0908 826 163
                            M: Nemecká                              O: Turist. Sekcia
24.2. o 15.30      OSOBNOSTI 
                           Stretnutie členov MS k 185.výr.nar. Jána Bottu - PhDr. J. Borguľová 
                           a 95. výr. nar. Gejzu Horáka – doc. PaedDr. J. Lomenčík, Phd.                   
                           M: DMS, Dolná 52                            O: Literárna sekcia MO MS
28.2. o 18.00      BANSKOBYSTRICKÉ FAŠIANGY
                             Program súborov v rámci cyklu Tradície
                             M: Dom MH, Skuteckého ul.               O: SOS a folklórne súbory 
10. a 24.2. o 14.00      KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
                                     Tvorivé stretnutia členiek klubu  
                                     M: DMS, Dolná 52                                        O: KPČ MO MS
3.-10.-17.-24.2. o 14.00   KLUB SENIOROV LIPA
                                         Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu
                                         M:DMS, Dolná 52                              O: Klub Lipa MO MS
6.-13.-20.-27.2. o 17.00   TVORIVÉ STRETNUTIA
                                         členov speváckych skupín Hronky, Hronci a ĽH
                                         M: DMS, Dolná 52                              O: Národopisný klub MOMS
 
 
         
 
 
 
 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31