Program na december 2013

03.12.2013 20:22

PROGRAM  NA DECEMBER

 
7.12. o 15.00  ÚCTA K ŽIVOTU
                     Premiérový program FS Partizán - Od svadby ku svadbe
                     M: Kult. dom                                     O: FS Partizán, Obec Slov. Ľupča             
9.12. o 17.00  VÝBOR MO MS - VIANOČNÝ KRUH
                      Desiate zasadnutie Výboru MO MS a stretnutie kolektívnych členov MO
                      M: DMS, Dolná  52                             O: Výbor MO MS
13.12. o 19.00  VIANOČNÝ KONCERT
                    Pásmo vianočných piesni, vinšov a kolied
                    M: Evanjelický kostol, Lazovná ul.       O: Rádio Regina a FS 
 16.12. o 16.00  HISTÓRIA   
                    Stretnutie členov MO  k 40 . výročiu prijatia zákona o MS z roku 1973
                    M: DMS, Dolná 52                              O: Historická sekcia MO MS
9. - 16. 12.  o 14.00  KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
                    Tvorivé stretnutia členiek klubu
                   M: DMS, Dolná 52                                 O: KPČ MO MS
2. - 9. -16. 12 o 14.00  KLUB SENIOROV LIPA
                    Kultúrno-spoločenské stretnutia členov klubu
                   M: DMS, Dolná 52                                 O:  Klub Lipa MO MS
 5. - 12. - 19.  12 o 17.00 TVORIVÉ STRETNUTIA
                  členov speváckych skupín Hronky a Horehronci 
                  M: DMS, Dolná 52                                  O: Národopisný klub MO MS
 
 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31