Program na august 2012

15.08.2012 18:00

 

 

PROGRAM  NA AUGUST 2012 

 

3.- 5.8.          KOLIESKO 2012

                     22. festival mladých folkloristov

                     M: Kokava nad Rimavicou                              O: Obec, NOS, MOMS

8.8. 15.00  ÚCTA OSOBNOSTI

                       Položenie kytice a spomienka pri 75. výročí smrti M. Rázusa

                       M: cintorín ECAV B. Bystrica                         O: MO MS

10. - 12.8.      FOLKLÓRNA HRUDA

                      9. medzinárodné folklórne podujatie

                      M: Očová                                                            O: Obec, FZ Očovan, MO MS

17. - 18.8.     HONTIANSKA PARÁDA

                     17. festival tradičnej ľudovej kultúry

                      M: Hrušov                                                        O: Obec, OSOH, MO MS

18. - 19.8.     OZVENY STAROSLOVIENČINY

                     18. festival duchovnej a ľudovej piesne

                      M: Telgárt                                                           O: Obec, MO MS, Grkat FÚ

20.8.    15.00 HISTÓRIA

                    Stretnutie členov MS k 150. výročiu schválenia prvých Stanov MS 

                    a k 90. výr. narodenia  Vladimíra Mináča 

                    M:  DMS , Dolná 52                                          O: Historická sekcia MO MS 

27.8. 17.00  VÝBOR MO MS

                     Siedme  riadne zasadnutie  v roku 2012

                     M : DMS , Dolná 52                                          O: Výbor MO MS

29.8.             POCTA HRDINOM

                     Položenie kytice - spomienka na účastníkov SNP

                     M: B. Bystrica                                                   O : Historická sekcia MO MS

6. - 8. - 9. - 13. - 16. - 20. - 23. - 27. 8  TVORIVÉ STRETNUTIA

                     Členov speváckych skupín Hronky, Hronci a Telgártci

                     M: DMS, Dolná 52                                              O:  MO MS

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31