Program na apríl 2015

05.04.2015 11:15

PROGRAM NA APRÍL

 

2. -  27.4.            VITAJ, VEĽKÁ NOC

                           Výstavka výtvarných prác detí

                           M: DMS, Dolná 52                          O: výtvarná sekcia MO MS

13.4.        17.00   VÝBOR MO MS

                             Štvrté riadne zasadnutie v roku 2015

                             M: DMS, Dolná 52                                O: Výbor MO MS

18.4.       11.00     PROGRAMOVÁ KONFERENCIA MS

                             a o 14.00 Galaprogram k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra

                             M: Mestský úrad a Námestie SNP Zvolen       O: Matica slovenská

20.4.      15.00     OSOBNOSTI A UDALOSTI

                            Stretnutie členov MS k 195. výr. nar. A. Sládkoviča

                             v rámci cyklu Literárne osobnosti Banskej Bystrice

                             M: DMS, Dolná 52                                   O: Literárna sekcia MO MS

25.4.    10.00      SPOZNÁVANIE

                           Vlastivedná vychádzka členov MO MS do okolia B. Bystrice

                            M: Králiky                                     O: Turistická sekcia MO MS  

26.4. 15.00         U RICHTÁROV BUDE SVADBA

                            Premiéra divadelného predstavenia DOS T. Vansovej

                            M: KD Zvolenská Slatina                          O: MO MS

13. -  20. a 27.4. o 14.00  KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                              Tvorivé stretnutia členiek klubu

                               M: DMS, Dolná 52                                     O: KPČ MO MS

 13. - 20. - 27.4. o 14.00  KLUB SENIOROV LIPA

                               Kultúrno-spoločenské stretnutia členov DC Lipa

                               M: DMS, Dolná 52                       O: DC Lipa MO MS

 9.- 16. - 23. - 30. 4. TVORIVÉ STRETNUTIA

                                 členov speváckych skupín, ľudovej hudby a orchestra BB BAND

                                  M: DMS, Dolná 52                                 O: Hudobná sekcia MO MS

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31