Program na apríl 2012

16.04.2012 20:26

PROGRAM NA APRÍL

 

2.4.       17.00   VÝBOR MO MS

                         Štvrté riadne zasadnutie v roku 2012

                         M: DMS Dolná 52             O: Výbor MO MS

6. - 9.4.            VITAJ, VEĽKÁ NOC

                         Výstavka výtvarných prác detí a program vítania jari

                          M: DMS Dolná 52           O: výtvarná sekcia MO MS

12.4.     14.00   DEJINY MATICE SLOVENSKEJ A MATIČNÍ DEJATELIA

                         Prednáška pre študentov PgF UMB

                         M: DMS Dolná 52             O: MO MS 

16.4. 15.00  OSOBNOSTI  I. 

                         Stretnutie členov MS k 140. výročiu úmrtia Andreja Sládkoviča 

                         v rámci cyklu Literárne osobnosti Banskej Bystrice

                         M: DMS Dolná 52              O: Literárna sekcia MO MS

19.4.     15.00   OSOBNOSTI  II.

                         Stretnutie členov MS k 190. výr. nar. básnika Janka Kráľa

                         M: DMS Dolná 52              O: MO MS 

23.4.    16.00    HISTÓRIA

                         Prednáška s besedou k 150.výročiu prijatia MS do mesta T.S.Martin

                         M: DMS Dolná 52              O: Historická sekcia MO MS

28.4.     10.00   SPOZNÁVANIE

                         Vlastivedná vychádzka členov MO MS do okolia B.Bystrice

                         M: Kostiviarska                                     O: Turistická sekcia MO MS

30.4.    16.00    MATIČNÉ ZHROMAŽDENIE

                         Výročné zhromaždenie MO MS 

                         M: DMS Dolná 52                                 O: MO MS

KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY – stretnutia v dňoch 2.4., 16.4., 30.4. o 14.00 hod.

KLUB SENIOROV LIPA – stretnutia v dňoch 2.4., 9.4.,16.4., 23.4., 30.4. o 14.00 hod.

 

UPOZORŇUJEME

členov MO MS  v Banskej Bystrici  na zaplatenie členského príspevku

na rok 2012: 2 € -  pre dospelých, 1 €-  pre deti, študentov, dôchodcov a nezamestnaných.

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31