Program február 2013

24.01.2013 16:35

 

PROGRAM NA FEBRUÁR

 
2.2.  19.00          CELOOBECNÔ ZHROMAŽDENIA LIPTOVSKÔ
                           Výročné stretnutie členov obce rodákov z Liptova
                           M:  Hotel Dixon                                    O: Obec Liptovská MO MS
2.2.  10.00          FAŠIANGY, TURICE
                           Fašiangové stretnutie pri domácej zabíjačke
                           M: Slovenská Ľupča                            O: Obec Slov. Ľupča 
4.2. 17.00          VÝBOR MO MS
                           Druhé riadne zasadnutie v roku 2013
                           M: DMS, Dolná 52                                O: Výbor MO MS 
8.2.18.00            BANSKOBYSTRICKÉ FAŠIANGY 
                           Program súborov v rámci cyklu Tradície
                           M: Dom MH, Skuteckého ul.               O: SOS a folklórne súbory      
11.2.  15.00       OSOBNOSTI  I.
                          Stretnutie členov MS v rámci podujatí  k 1150. výročia príchodu sv. Cyrila 
                          a Metoda s pripomenutím 85. výr. nar. básnika V. Turčányho  
                          lektor: PaedDr. Július Lomenčík, PhD.
                          M: DMS, Dolná 52                             O: Literárna sekcia MO MS            
18.2.  15.00      OSOBNOSTI II.
                          Stretnutie členov MS k 105. výr smrti A. Kmeťa a 200. výr. nar. S. Tomášika                         
                          M: DMS, Dolná 52                              O: Literárna sekcia MO MS   
25.2. 15.30        HISTÓRIA
                          Prednáška o odkazoch k prítomnosti pri pripomenutí 135. výr. nar. M. Hodžu  
                          a 125. výr. smrti J.M. Hurbana                                                                                                                  
                          M: DMS, Dolná 52                                O: Historická sekcia MO MS
1.3.  17.00         VZ FS PARTIÁN
                          Valné zhromaždenie Združenia FS Partizán - kolektívneho člena MO MS
                          M: KD Slov. Ľupča                               O: Združenie FS              
4.  a  18.2.  o 14.00     KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY
                          Tvorivé stretnutia členiek klubu  
                          M: DMS, Dolná 52                                O: KPČ MO MS
4. - 11. - 18. a 25.2. o 14.00  KLUB SENIOROV LIPA
                         Kultúrno-spoločenské stretnutia členov DC Lipa
                         M: DMS, Dolná 52                                O: DC Lipa MO MS
5. - 7. - 11. - 14. - 18. - 21. a 26.2. o 17.00   
                        TVORIVÉ STRETNUTIA
                        členov speváckych skupín Hronky, Hronci a ĽH
                        M: DMS, Dolná 52                                 O: Národopisný klub MOMS
 
 
 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31