Program na november 2012

06.11.2012 21:23

 

 

PROGRAM  NA  NOVEMBER

 

 2.11. o 16.00  SPOMÍNAME S LÁSKOU

                        Spomienka na národných dejateľov pri sochách, pamätných tabuliach  

                        v meste a na cintorínoch v Banskej Bystrici

                        M: B.Bystrica                                            O: MO MS a sekcie

5.11.  o 15.00  OSOBNOSTI

                        Prednáška s besedou k 105. výročiu narodenia Andreja Plávku 

                        M: DMS, Dolná 52                                     O: Literárna sekcia MO MS

6.11. o 13.00   ŽIVOT A DIELO A.BERNOLÁKA

                        Lektor: PaedDr. Július Lomenčík, PhD.

                        M. Kat. Gymnázium  Š.Moysesa               O: Lit. Sekcia MOMS

9. - 10.11.        BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA

                        Programy a tvorivé stretnutia detských a dospelých folklórnych súborov

                        M: GAS B.Bystrica                                     O:  SOS

12.11. o 15.00 HISTÓRIA

                        Stretnutie členov MS k 20. výročiu zániku ČSFR a 20. výročiu úmrtia 

                        A.Dubčeka

                        M: DMS, Dolná 52                                    O: Historická sekcia MO MS

19.11. o 15.00 TRADÍCIE

                        Beseda o ľudových prísloviach a porekadlách pri 175. výročí narodenia 

                        A.P.Záthureckého 

                        M: DMS, Dolná 52                                  O: Národopisná sekcia MO MS

19.11. o 17.00 VÝBOR MO MS

                        Ôsme zasadnutie Výboru MO MS

                        M: DMS, Dolná 52                                  O: Výbor MO MS

25.11. o 10.00 POZNAJ A OCHRAŇUJ

                        Vychádzka členov MO MS na podujatie katarínske dni v Čiernom Balogu

                        M: Čierny Balog                                      O: Turistická sekcia a klub LIPA

12. a 26.11. o 14.00 hod. KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY

                        Tvorivé stretnutia členiek klubu

                        M: DMS, Dolná 52                                 O: KPČ MO MS

 5. - 12. - 19. - 26.11. o 14.00 hod. KLUB SENIOROV LIPA

                        Kultúrnospoločenské stretnutia členov klubu seniorov Lipa

                        M: DMS, Dolná 542                             O:  Klub Lipa MO MS

 6. - 8. - 13. - 15. - 20. - 22. - 27.11. o 16.00 hod.  TVORIVÉ STRETNUTIA

                       členov speváckych skupín Horehronci a Hronky a ĽH 

                       M: Dom MS, Dolná 52                        O: Národopisná sekcia MO MS

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31