Program na júl 2013

01.07.2013 21:05
PROGRAM NA JÚL
                                   
8.7.     15.00          HISTÓRIA
                             Stretnutie členov MO k 1150. výročiu príchodu sv. Cyrila a Metoda  a
                             200. výr. nar. Jána Kollára s myšlienkami všeslovanskej vzájomnosti
                              M: DMS, Dolná 52                        O: Historická  a Literárna sekcia MO MS
12. - 14.7.            FSP DETVA 2013 
                            48. ročník festivalu tradičnej ľudovej kultúry
                            13.7.  od 17.30 hod. programy Naše dediny a To sme my s účinkovaním  
                                                              kolektívnych členov MO MS
                            M: Detva - amfiteáter                       O:  Mesto Detva, KCAS, USŽZ
20. - 21.7.           OZVENY STAROSLOVIENČINY
                           19. ročník festivalu duchovnej a ľudovej piesne
                           M: Telgárt - Kráľová hoľa                O: Obec, MOMS, SOS, AIA Centrum
20. - 21.7.           TRADÍCIE - STRETNUTIE FUJARISTOV
                           Tradičné stretnutie výrobcov a interpretov fujarovej hry na Slovensku
                           M: Korytárky                                      O: Obec a Združenie Javorie
 21.7.                  POZNAJ A OCHRAŇUJ
                           Vychádzka členov MO MS na 12. ročník Národný výstup na Sitno
                           pri 21. výročí prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR
                           M: Sitno                                             O: Turistická sekcia MO MS                                  
28.7.                  REZBÁRSKY DEŇ
                          10. ročník tvorivých dielni ľudových rezbárov
                          M: Štiavnické Bane                             O:  MO MS a OcÚ Š.Bane
30.7.  17.00       VÝBOR MO MS
                          Siedme zasadnutie výboru MO MS
                          M: DMS, Dolná 52                                              O: Výbor MO MS                      
8. - 11. - 18. - 25. 7. TVORIVÉ STRETNUTIA
                                 členov speváckych skupín Horehronci a Hronky 
                                 M: DMS                                        O: Národopisná sekcia MO MS
1. - 29.7.           KLUB PALIČKOVANEJ ČIPKY 
                                 tvorivé stretnutia členiek klubu
                                 M: DMS, Dolná 52                        O: KPČ MOM
 
 
 

Vyhľadávanie

Kontakt

Miestny odbor Matice slovenskej Banská Bystrica Dom Matice slovenskej Dolná 52 974 01 Banská Bystrica
Návštevné hodiny : pondelok a štvrtok od 14,00 do 16,00
a pri každej akcii poriadanej našim Miestnym odborom.
tel. 048/412 62 31